Partnerzy Polska i świat

Grupa Enea konsekwentnie wspiera rozwój OZE w północno-zachodniej Polsce, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju

Z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba i moc odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci Enei Operator. Obecnie na obszarze działania spółki przyłączonych jest ponad 158 tys. źródeł o łącznej mocy przeszło 4,7 GW. W samym 2022 r. spółka przyłączyła prawie 42 tys. OZE o mocy ponad 1,1 GW. To jeden z istotnych elementów budowania przez Grupę Enea bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Dynamika przyłączania odnawialnych źródeł energii w Polsce nabiera jeszcze szybszego tempa. Nieustannie modernizowana i coraz bardziej nowoczesna sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej część kraju należąca do Enei Operator jest już dziś przygotowana na przyłączenie kolejnych mocy OZE. Enea Operator wydała aktualnie warunki o przyłączenie do sieci ponad 6,7 GW nowych źródeł OZE. Możliwości te wciąż rosną wraz z prawie każdą nową inwestycją energetycznej spółki.

– Grupa Enea z powodzeniem buduje nowoczesną sieć energetyczną, która jest jednym z najważniejszych elementów transformacji energetycznej Polski. Nasze inwestycje są ukierunkowane na zwiększenie potencjału sieci do przyłączenia nowych odnawialnych źródeł, tak aby coraz więcej energii elektrycznej wykorzystywanej przez odbiorców pochodziło z lokalnych OZE, w tym od prosumentów. Aby było to możliwe budujemy nie tylko nowe Główne Punkty Zasilające i modernizujemy kilometry sieci. Dziś równie ważne są systemy i urządzenia służące do zarządzania przepływem energii elektrycznej tak, by sprostać naszemu najważniejszemu zadaniu – zagwarantowaniu odbiorcom bezpiecznych i stabilnych dostaw. Wszystko to jest wzmacnianiem bezpieczeństwa energetycznego Polski – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Miliardy złotych na inwestycje w nowoczesną sieć

Enea Operator w najbliższych miesiącach zakończy kilka znaczących projektów, które oprócz poprawy bezpieczeństwa energetycznego – co jest zdecydowanym priorytetem – zwiększą również potencjał sieci do przyjęcia nowych źródeł odnawialnych. Jest to możliwe dzięki konsekwentnym planom rozwoju sieci, w ramach których spółka rocznie wydaje ponad miliard zł na inwestycje. W 2022 r. było to ponad 1,4 mld zł. W obecnym planie na 2023 na inwestycje przeznaczone jest o 400 mln zł więcej (1,8 mld zł). Co ważne, Enea Operator jest najskuteczniejszym operatorem dystrybucyjnym w zakresie pozyskania zewnętrznych środków na inwestycje, dzięki czemu spółka może zrealizować jeszcze więcej projektów.

– 4,7 GW mocy przyłączonych do naszej sieci OZE to już dziś więcej niż wynosi szczytowe zapotrzebowanie na moc na obszarze działania Enei Operator. W poprzednim roku maksymalne zapotrzebowanie wyniosło bowiem około 3,5 GW. Jednocześnie energia dostarczona w 2022 r. do odbiorców przez Eneę Operator w 24,7% była energią wyprodukowaną z OZE. A mocy z tzw. zielonych źródeł w północno-zachodniej Polsce nadal będzie dynamicznie przybywać – powiedział Marcin Gawroński, prezes Enei Operator.

W samym pierwszym kwartale bieżącego roku do sieci Enei Operator przyłączonych zostało prawie 6,5 tys. nowych OZE, których łączna moc wynosi ponad 400 MW. 277 z nich to źródła niebędące mikroinstalacjami, a ich łączna moc to ponad 326 MW.

Znaczące zwiększenie potencjału sieci dystrybucyjnych do przyjęcia nowych odnawialnych źródeł nie jest możliwe bez rozwoju sieci, a co za tym idzie bez nakładów na jej rozbudowę. Podobnie jak przekształcenie jej, aby była gotowa na dwustronny przepływ energii elektrycznej, a nie tylko od konwencjonalnych źródeł wytwórczych do odbiorców końcowych.

– Przyłączone dziś moce to efekt lat i miliardów złotych inwestycji nie tylko w samą infrastrukturę sieciową, ale też systemy do zarządzania siecią czy w urządzenia do jej monitorowania i analizowania. Ta transformacja trwa już od kilku lat, choć jeszcze wiele wyzwań przed nami – dodał Prezes Marcin Gawroński.

Enea Operator już od kilku lat wychodzi naprzeciw potencjalnym inwestorom OZE i publikuje na swojej stronie internetowej operator.enea.pl listę dostępnych mocy przyłączeniowych na średnim napięciu. Pozwala to zainteresowanym na dogodniejsze planowanie swoich inwestycji, związanych z budową lub rozwojem OZE na konkretnych obszarach.

Enea Operator jest jednym z czterech największych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w Polsce. Skutecznie zarządza przepływem energii w sieci dystrybucyjnej dostarczając rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, do ponad 2,7 mln Klientów. Obszar działania spółki obejmuje sześć województw północno-zachodniej Polski. Jest to teren ponad 58 tys. km2 na których posadowiono ponad 108 tys. km linii energetycznych oraz ponad 39 tys. stacji transformatorowo-rozdzielczych. Enea Operator wspiera również rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Na koniec 2022 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było ponad 151 tys. OZE o łącznej mocy ponad 4,3 GW. Spółka wchodzi w skład Grupy Enea.