Polityka Radom i okolice

Inicjator „Ogrodu z Historią” wystartuje do Rady Powiatu

Filip Chrzanowski ogłosił swój start do Rady Powiatu Radomskiego. Jest on jednym z inicjatorów popularnego „Ogrodu z Historią”.

„Nazywam się Filip Chrzanowski. Możliwe, że niektórzy z Państwa mnie znają – od kilkunastu lat jestem zaangażowany w liczne inicjatywy o charakterze społecznym i patriotycznym. Pochodzę z rodziny silnie związanej z Jedlnią-Letnisko i Radomiem. Mój tata Jerzy był przewodniczącym Rady Gminy Jedlnia-Letnisko i jest aktywnym społecznikiem. Dziadek Kazimierz przed wojną pełnił funkcję zastępcy nadleśniczego w Jedlni, po wojnie pracował w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Prababcia Wacława Golczewska-Chrzanowska – 'Bunia’ była matką chrzestną sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku, pełniła funkcję dyrektorki szkoły im. Marii Konopnickiej w Radomiu. Mój prapradziadek Czesław Golczewski był na początku XX wieku Prezydentem Radomia, co jednak dla mnie najważniejsze był jednym z założycieli Jedlni-Letniska, gdzie w 1898 roku wybudował nasz dom rodzinny. Był także jednym z fundatorów murowanej kaplicy w Jedlni-Letnisku, stanowiącej dzisiaj prezbiterium naszego pięknego kościoła. Działalność społeczną mam więc zapisaną w swoim DNA” – przeczytać możemy na stronie internetowej kandydata.

O bogatej historii rodziny i podejmowanych działaniach społecznych Filip Chrzanowski opowiedział w rozmowie z twojradom.pl:

Za swoją działalność patriotyczną i promocję idei patriotyzmu gospodarczego kandydat na radnego powiatu odznaczony został Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, Medalem „Pro Patria” oraz Medalem Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego „Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko”.

Chrzanowski w wyborach do Rady Powiatu Radomskiego startuje jako bezpartyjny kandydat na liście Trzeciej Drogi – Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak sam podkreśla, Jedlnia-Letnisko od 5 lat nie ma w Radzie Powiatu Radomskiego swojego reprezentanta.

Swój program kandydat nazwał „Drogowskazami Chrzanowskiego”. Najważniejsze postulaty to:

 1. Zainicjowanie stworzenia Powiatowego Program Profilaktyki Nowotworów 40+.
 2. Utworzenie filii Starostwa Powiatowego (rejestracja pojazdów, prawa jazdy, geodezja i budownictwo) w Urzędzie Miasta Jedlnia-Letnisko i w Urzędzie Gminy Gózd.
 3. Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Radomskiego oraz Powiatowej Rady Seniorów., w myśl zasady nic o nas, bez nas.
 4. STOP podtopieniom. Zainicjowanie powiatowego Forum Koordynacyjnego ds. melioracji, do którego zaproszę: Rejonowy Związek Spółek Wodnych, PGW Wody Polskie, przedstawicieli gmin Powiatu Radomskiego, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego.
 5. Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych: Jedlnia-Aleksandrów-Słupica-Cudnów-Czarna, Słupica-Gózd, Piotrowice-Myśliszewice-Groszowice-Antoniówka, Gózd-Rawica.
 6. Współpraca z Rządem RP, Sejmikiem Województwa Mazowieckiego oraz Gminami Powiatu Radomskiego na rzecz wspólnych inicjatyw i inwestycji. 
 7. Promocja regionu. Organizacja wydarzeń kulturalnych.
 8. Wspieranie inicjatywy renowacji dworca PKP w Jedlni-Letnisku.Stworzenie w pomieszczeniach dworcowych na piętrze Centrum Aktywności Lokalnej – miejsca dla organizacji pozarządowych, harcerzy oraz filii Powiatowego Instytutu Kultury.
 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, stowarzyszeniami sąsiedzkimi, harcerzami i klubami sportowymi. 
 10. Wspieranie budowy ścieżki rowerowej i chodnika od Siczek do Radomia.
 11. Wspieranie inicjatywy budowy posterunku Policji w Jedlni-Letnisku oraz przywrócenie stacjonowania karetki pogotowia przy jednoczesnym pozostawieniu karetki w Gminie Gózd.
 12. Aktywizacja działań na rzecz obrony cywilnej Powiatu Radomskiego. 

„Tak jak i Państwo jestem zmęczony konfliktem politycznym w Polsce, wobec powyższego nie zamierzam w żaden sposób odnosić się do moich konkurentów. Niech wygra program, ocena dokonań kandydatów i to, czy według Państwa będą oni w stanie poprawić otaczającą nas rzeczywistość po wyborach” – podkreśla Chrzanowski w mediach społecznościowych.