Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Jak zmieni się skwer na Kapturze?

Jeszcze w tym roku powstanie projekt przebudowy i rewitalizacji placu ks. kan. dr Zdzisława Domagały. 

To jedna z inwestycji, które mają być realizowane w ramach dużego projektu pn. „Błękitno-zielona infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia”.

– Skwer ks. Domagały, będący naturalnym przedłużeniem Starego Ogrodu, to obecnie teren zaniedbany. Chcemy przy udziale unijnych funduszy zmieniać takie miejsca i sprawiać, by były one przyjazne dla radomian, a jednocześnie, aby pełniły funkcje ekologiczne i pomagały ograniczać skutki ewentualnych nawałnic. Obecna unijna perspektywa to możliwość pozyskania funduszy głównie na tego typu projekty poprawiające jakość przestrzeni publicznej poprzez m.in. likwidację wysp ciepła oraz zwiększenie retencji wody opadowej. Chcemy tę możliwość wykorzystać – mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

Przetarg na opracowanie dokumentacji został już rozstrzygnięty. Wygrała pracownia z miejscowości Brzezie, której oferta opiewała na ponad 142 tys. zł. Projekt przebudowy i rewitalizacji placu ks. Zdzisława Domagały ma obejmować m.in. rozwiązania zwiększające retencję wody opadowej, np. otwarty lub zamknięty zbiornik, ogrody deszczowe oraz obiekty podnoszące atrakcyjność terenu dla mieszkańców, z elementem wodnym.

W projekcie mają zostać uwzględnione także nowe ciągi pieszo-jezdne i piesze o nawierzchniach przepuszczalnych, kładka dla pieszych łącząca teren placu z terenem zielonym po drugiej stronie Mlecznej oraz nowe oświetlenie i elementy tzw. małej architektury.

W pierwszej fazie, w ciągu miesiąca, projektant ma przedstawić dwa różne warianty koncepcji przebudowy i rewitalizacji placu. Później będzie miał za zadanie opracować szczegółowy projekt uwzględniający uwagi zamawiającego i opinie mieszkańców zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych.

Źródło: UM Radom