O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Józef Piłsudski został patronem szkoły w Pionkach

Marszałek Józef Piłsudski został patronem szkoły średniej w Pionkach. Placówkę edukacyjną prowadzi powiat radomski.

W roku szkolnym 2021/22 połączono dwie pionkowskie szkoły średnie. Na bazie II Technikum im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej powstał mający bardzo szeroką ofertę edukacyjną Zespół Szkół. Na wniosek całego środowiska szkolnego, decyzją Rady Powiatu Józef Piłsudski został patronem placówki.

Decyzja nie była przypadkowa. Marszałek jest Honorowym Obywatelem Pionek, a w okresie międzywojennym miał duży wpływ na rozwój miasta. Wcześniej, w czasach I wojny światowej, w okolicach Pionek brał udział w bitwie pod Laskami i Anielinem, gdzie jedyny raz został ranny.

Z okazji nadania imienia szkole, odbyła się wyjątkowa uroczystość, w wybudowanej kilka miesięcy temu nowej hali sportowej. Odczytano uchwałę Rady Powiatu z dnia 3 lutego 2023 mówiącą o nadaniu imienia szkole. Zaproszeni goście odebrali pamiątkowe medale z wizerunkiem Marszałka Piłsudskiego od uczniów i dyrekcji szkoły.

Starosta Waldemar Trelka podkreślił znaczenie Pionek:

Jest perspektywa dla miasta Pionki, dla młodzieży. Czynimy starania, aby w Pionkach powstała uczelnia wyższa. Chcemy, aby kształciła w kilku, a może nawet kilkunastu kierunkach. Chciałbym abyście, droga młodzieży, rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z całej Polski, żebyście nie mieli kompleksów, bo Pionki to ważne miejsce na mapie kraju. To wyjątkowa chwila dla liceum i technikum. Józef Piłsudski był człowiekiem, który miał zalety i wady. Jego największą wadą było to, że odszedł za wcześnie, w momencie, gdy kraj najbardziej go potrzebował

Źródło: powiatradomski.pl