Kultura i rozrywka Radom i okolice Społeczeństwo

Jubileusz 60-lecia Radomskiego Towarzystwa Naukowego

Już dziś w Resursie Obywatelskiej odbędzie się promocja wydawnictw z okazji Jubileuszu 60-lecia Radomskiego Towarzystwa Naukowego.

W Radomskim Towarzystwie Naukowym upływający rok był bardzo owocny, jeśli chodzi o działalność wydawniczą. Od inauguracji w końcówce roku 2022 ukazały się już cztery numery radomskiego angielskojęzycznego kwartalnika naukowego „Scientiae Radices”.

Pismo z założenia, od początku ma charakter międzynarodowy: wśród członków rady naukowej, autorów i recenzentów znajdujemy nazwiska ze wszystkich kontynentów. Czasopismo jest już indeksowane w światowych bazach naukowych: CrossRef, Google Scholar, BazTech, ResearchGate, ROAD, Semantic Scholar.

Znajduje się też na liście czasopism naukowych Ministra Edukacji Nauki z liczbą 20 punktów. Ukazujące się w wersji elektronicznej czasopismo dostępne jest na stronie: www.sci-rad.com.

Z wydawnictw zwartych w pierwszej połowie roku opublikowano monografię „Karasiowie z Puszczy Kozienickiej”. Autor, ks. Dawid Karaś, podjął się szeroko zakrojonej analizy źródeł archiwalnych; zamieszczona w dziele bibliografia jest imponująca.

Koniec roku przynosi dwa nowe wydawnictwa, na których promocję z udziałem Autorów RTN chciałby zaprosić Szanowne Grono Członków i Sympatyków.

Najnowsza książka wydana pod szyldem RTN to „Pomału i pieszo. Śladami Pawła Klimczuka”.

Autorka Ewelina Matuszkiewicz zabiera czytelników na wędrówkę śladami swojego pradziadka, zasłużonego dla Kozienic nauczyciela, regionalisty i społecznika, oraz autora monografii krajoznawczej „Nasz Powiat” (1928). Po stu latach przyglądamy się miejscom, które zostały opisane jako wyjątkowe, malownicze, znaczące dla regionu.

– We współpracy z „Resursą Obywatelską” wznowiliśmy czasopismo „Radomskie Studia Humanistyczne”, którego wydawanie zawieszone było od roku 2018. Nowy VI tom jest plonem konferencji naukowej „Przemysł między Wisłą a Pilicą w XIX i XX wieku – dzieje i dziedzictwo”, odbytej w listopadzie ubiegłego roku. Jeszcze przed postacią drukowaną powstała nowa strona internetowa: www.rocznik.radom.pl. Zawiera ona podstawową wersję czasopisma, w otwartym dostępie dla czytelników. Dostępne są na niej również numery archiwalne. Przedstawieniem dwóch powyższych dzieł chcielibyśmy uczcić tegoroczny jubileusz 60-lecia Radomskiego Towarzystwa Naukowego

informuje dr Łukasz Zaborowski.

Po prezentacjach wydawnictw, Radomskie Towarzystwo Naukowe zaprasza Członków i Sympatyków na okolicznościowe spotkanie, podczas którego wspominane będą doniosłe osiągnięcia Poprzedników. Organizatorzy opowiedzą także o dzisiejszych działaniach Towarzystwa. Będzie też czas na rozmowy w nieformalnej atmosferze.

PROGRAM

29 listopada 2023 r. (środa), Sala Kameralna „Resursy Obywatelskiej” (ul. Malczewskiego 16)

– godz. 18.00 – prezentacja VI tomu rocznika „Radomskich Studiów Humanistycznych” i spotkanie z Autorami,

– godz. 19.00 – prezentacja książki Eweliny Matuszkiewicz Pomału i pieszo. Śladami Pawła Klimczuka i spotkanie z Autorką,

– godz. 20.00 – spotkanie okolicznościowe z okazji 60-lecia RTN.