Inwestycje O tym się mówi Polska i świat

„Mazowsze dla zabytków”. Można już składać wnioski

W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Można już pozyskać wsparcie samorządu województwa mazowieckiego na przeprowadzenie niezbędnych prac w zakresie badań, inwentaryzacji i utrzymania obiektów zabytkowych na terenie województwa mazowieckiego.

Tegoroczna edycja to aż 13 mln zł do rozdysponowania.

W samym 2022 wsparcie otrzymało blisko 150 parafii, stowarzyszeń, fundacji. Najnowsza edycja programu pozwoli na przeprowadzenie kolejnych prac konserwatorskich, dzięki którym wiele pięknych i cennych zabytków na terenie Mazowsza odzyska swój dawny urok.

Nabór wniosków w ramach programu „Mazowsze dla zabytków” odbywa się za pośrednictwem serwisu www.witkac.pl. Rejestracja potrwa do 10 lutego 2023.

Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach programu „Mazowsze dla zabytków” może złożyć każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku. Warunkiem jest to, że obiekt musi figurować w rejestrze zabytków i znajdować się na terenie województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na www.mazovia.pl.

Źródło informacji i foto: mazovia.pl