Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Nowe autobusy dla regionu radomskiego

9 gmin z subregionu radomskiego może liczyć na pomoc samorządu województwa mazowieckiego w ramach pilotażowego programu Autobusy dla mazowieckich szkół”.

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to nowy program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego celem jest pomoc gminom z Mazowsza w realizacji obowiązku dowozu dzieci i młodzieży do szkół, w tym również dzieci z niepełnosprawnością. Gminy otrzymają pomoc finansową od sejmiku Mazowsza na zakup nowych autobusów szkolnych.

– To ważne, aby mazowieccy uczniowie mogli podróżować do szkoły komfortowo i bezpiecznie, dlatego Sejmik Województwa Mazowieckiego zdecydował o zakupie autobusów dla mazowieckich szkół. Przeprowadzone przed uruchomieniem naboru ankiety pokazały, że zapotrzebowanie na tego typu pomoc jest duże. Szczególnie cieszy, że aż 9 gmin z subregionu radomskiego otrzyma wsparcie, a warto zaznaczyć, że wsparcie otrzymały wszystkie gminy, które złożyły wniosek o dofinansowanie – zaznacza wicemarszałek Rafał Rajkowski.

W subregionie radomskim dofinansowanie na zakup autobusów dowożących dzieci i młodzież do szkół otrzymało 9 gmin. Maksymalną kwotę przewidzianą w tym naborze, czyli 300 tys. zł, otrzymały: Jastrzębia (pow. radomski), Głowaczów (pow. kozienicki), Orońsko (pow. szydłowiecki), Stara Błotnica (pow. białobrzeski), gmina i miasto Przysucha (pow. przysuski). Wsparcie otrzymały również: Policzna (pow. zwoleński) – 273 tys. zł, Zwoleń (pow. zwoleński) – 266 tys. zł, gmina miasta Radomia (pow. radomski) – 245 tys. zł i Jedlnia-Letnisko (pow. radomski) – 293 250 zł. Łączna wartość otrzymanego dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego przez subregion radomski to prawie 2,6 mln zł.

W naborze do projektu „Autobusy dla mazowieckich szkół” wpłynęło 46 wniosków z całego województwa. Można było pozyskać dofinansowanie w wysokości do 300 tys. zł na pokrycie maksymalnie 70 proc. kosztów netto zadania. Na zakup autobusów samorząd województwa przeznaczył ponad 13,3 mln zł.

Źródło: Mazovia