Historia O tym się mówi Radom i okolice

Obozisko – zaskakujące pochodzenie nazwy jednej z dzielnic Radomia

Skąd tak właściwie wzięła się nazwa „Obozisko„? Okazuje się, że jej geneza sięga jeszcze czasów I Rzeczpospolitej. 

W XVI wieku Radom był jednym ze znaczniejszych miast Rzeczpospolitej. Stanowił wówczas dominujący w regionie ośrodek administracyjny i gospodarczy. Znajdowała się tu siedziba powiatu i starostwa grodowego. Tak wysoka pozycja wśród miast sprawiła, że w Radomiu usytuowano Trybunał Skarbowy Koronny. Organ ten powołano w 1591 roku, a w Radomiu po raz pierwszy pojawił się w 1614 roku. Od 1704 roku obradował tylko w naszym mieście, a w 1717 roku sejm nadał mu status sądu stałego. Powołanie tego organu miało odciążyć sejm, który nie dawał sobie rady ze sprawnym i systematycznym kontrolowaniem rachunków oraz rozliczaniem osób związanych z dochodami i wydatkami skarbu państwa.

Trybunał Skarbowy Koronny w Radomiu, zwany radomskim, obradował raz w roku przez 6 tygodni. Zasiadali w nim komisarze wybierani spośród przedstawicieli szlachty oraz senatorów. Na obradach mogli być obecni również inni urzędnicy państwowi. Sądzono tam poborców czy szafarzy, jeśli dopuścili się nadużyć w czasie zbierania podatków. Obrady były atrakcyjnym widowiskiem, ponieważ trybunał był organem państwowym, a skargi w nim składane wzbudzały wiele kontrowersji. Czynniki te sprawiły, że corocznie do Radomia zjeżdżała się szlachta z całej Rzeczpospolitej. Z powodu wielkiej ilości gości i niewystarczającej do ich pomieszczenia zabudowy, wielu z nich mieszkało na czas obrad w namiotach. To właśnie w miejscu, gdzie dziś znajduje się radomskie Obozisko, przeszło 300 lat temu namioty rozbijała szlachta z terenów całej I Rzeczpospolitej.

Wesele siostry św. Kazimierza było największym w średniowiecznej Europie

Źródła: Adam Duszyk „Radomski Program Edukacji Historycznej” r. 2022,