O tym się mówi Ogłoszenia Radom i okolice

Ograniczenie odwiedzin pacjentów MSS. Powodem grypa

Ze względu na obserwowany wzrost zachorowań na grypę oraz wzmożone ryzyko epidemiologiczne wprowadzono ograniczenie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w MSS.

W sytuacjach szczególnych – dotyczy to przede wszystkim pacjentów w terminalnej fazie choroby oraz nagłego pogorszenia stanu zdrowia, odwiedziny są możliwe wg poniższych zasad:

1. Za zgodą kierownika/zastępcy oddziału lub lekarza prowadzącego/dyżurnego, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

2. Osoby odwiedzające mają obowiązek:

  • – dezynfekcji rąk,
  • – podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego,
  • – w czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzającą a odwiedzanym pacjentem,
  • – bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego szpitala,
  • – kulturalnego zachowania się w czasie pobytu w szpitalu, niezakłócania toku pracy oddziału,
  • – stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowy.

3. Jednoczasowo do pacjenta może wejść wyłącznie 1 osoba zdrowa (bez żadnych objawów infekcji, w tym: kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie szpitala osobom, u których widoczne są objawy chorobowe, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych. W przypadku odmowy opuszczenie szpitala personel ma obowiązek wezwać policję.

Źródło: MSS Radom