Inwestycje Na czasie Radom i okolice Społeczeństwo

Park na Gołębiowie II zostanie odnowiony

Park na Gołębiowie II zostanie odnowiony. Miasto na ten cel chce przeznaczyć 2 mln zł.

Mimo tego, że bloki na Gołębiowie II stanęły w latach 80-tych, to mieszkańcy na park w okolicy musieli czekać do początku XXI wieku. To właśnie wtedy miasto wytyczyło alejki, postawiło ławki, zbudowało plac zabaw.

Do dnia dzisiejszego plac jest odwiedzany i wykorzystywany do wypoczynku przez mieszkańców nie tylko Gołębiowa II. Z miejsca korzystają także mieszkańcy okolicznych osiedli m.in. Michałowa, os. Akademickiego i XV-lecia.

W 2022 roku prezydent miasta, Radosław Witkowski ogłosił konkurs na projekt rozbudowy parku na Gołębiowie II. Chodziło konkretnie o teren między blokami przy ulicach Żwirki i Wigury oraz Hallera a ogródkami działkowymi Polskiego Związku Działkowców i zagospodarowaną częścią parku.

Aktualnie, ten teren porastają drzewa i roślinność. Część alejek jest natomiast utwardzona płytami chodnikowymi, jednak w parku nie brakuje przedeptanych ścieżek.

W projekcie budżetu miasta na rok 2024 zapisane są 2 miliony złotych na modernizację parku.

– Te pieniądze oczywiście nie wystarczą na rozbudowę parku w takim zakresie, jak przewiduje projekt, ale od czegoś trzeba zacząć – mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński odpowiedzialny za miejskie inwestycje, W pierwszej kolejności chcemy połączyć dwie części osiedla. A w kolejnych latach, jeśli będą pieniądze, dokończymy inwestycję.

poinformował Mateusz Tyczyński, wiceprezydent miasta.

Najważniejszą częścią inwestycji będzie budowa ciągu pieszego i drogi dla rowerów w osi północ-południe na przedłużeniu ul. Żwirki i Wigury. Ta inwestycja ma za zadanie połączyć dwie części osiedla.

Nowy ciąg pieszy oraz ścieżka rowerowa zostaną również wybudowane i ulokowane w kierunku wschód-zachód, biegnąc wzdłuż ogrodów działkowych przy ul. Hallera (aż do ul. Żwirki i Wigury).

Dodatkowo, nowa alejka dla pieszych zostanie utworzona wzdłuż wschodniej części ogrodów działkowych, prowadząc do ul. Hallera. Wzdłuż tych tras zostaną ustawione latarnie ledowe, ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.

Co ciekawe, w przyszłych latach przebudowany ma zostać również plac zabaw. Miasto w warunkach konkursu zastrzegło, że nawierzchnia na terenie inwestycji ma być piaszczysta lub trawiasta, a urządzenia mają być z naturalnych materiałów, np. z drewna.