Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Podpisano umowę na rozbudowę ulicy Piwnej

Gmina Miasta Radomia dzięki podpisanej umowie otrzyma ponad 2,1 mln zł na rozbudowę ulicy Piwnej.

Ponad 39 mln zł otrzymają samorządy z województwa mazowieckiego, z regionów: warszawskiego, radomskiego, ostrołęckiego i ciechanowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna długość dróg modernizowanych w ramach podpisanych umów to ponad 18,5 km. Uroczystość podpisania umów z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła odbyła się 22 grudnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Ulica Piwna i Zgodna zostaną rozbudowane

Gmina Miasta Radomia dzięki podpisanej umowie otrzyma ponad 2,1 mln zł na rozbudowę ulicy Piwnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki