O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Polak stworzył najbardziej znany algorytm świata

Polak stworzył najbardziej znany algorytm świata. Jakub Pachocki kieruje zespołem tworzącym Chat GPT.

Skrót GPT oznacza Generative Pre-treined Transformer, co tłumaczy się jako Generatywnie Wstępnie Wytrenowany Transformer. Jest to nowoczesny i innowacyjny system sztucznej inteligencji tworzony przez firmę OpenAI, który został uruchomiony w listopadzie 2022 roku.

Czat GPT w mgnieniu oka zyskał olbrzymią popularność i z każdym kolejnym miesiącem cieszy się coraz większą liczbą użytkowników. Korzystanie z chatu jest bardzo łatwe ponieważ działa on również w języku polskim. Użycie algorytmu polega na wpisaniu polecenia, a sztuczna inteligencja wygeneruje rozwiązanie problemu. Obecnie chat zawiera 100 bilionów parametrów. Według szacunków jest 570 razy silniejszy od jego wcześniejszej wersji. Może być użyty do rozwiązywania złożonych problemów, takich jak rozliczanie podatków. Rozumie tekst odręczny. Tworzy treści kreatywne jak dźwięki i obrazy. Łączy idee z różnych tekstów. Streszcza teksty do kilku zdań w sposób spójny stylistycznie. Tak zaawansowane możliwości wzbudzają wśród niektórych ludzi obawy, że sztuczna inteligencja zastąpi ludzi w pracy.

Jakub Pachocki jest jednym z kierowników firmy OpenAi i zajmuje czołowe miejsca w globalnych zestawieniach programistów. Ukończył Liceum Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest finalistą sześciu olimpiad technologicznych. Skończył informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jest doktorem nauk komputerowych na Carnegie Mellon University. Skończył studia podoktorskie na Uniwersytecie Harwardzkim. Pracował w USA w Facebooku (Meta). Podjął pracę naukową na Berkeley. Jest autorem kilkudziesięciu tekstów naukowych z obszaru przetwarzania ogromnych zasobów danych. W 2012 roku pokonał 35 tysięcy programistów startujących w Google Code Jam w Nowym Jorku. Od sześciu lat tworzy w USA algorytm, którym właśnie dziś zachwyca się cały świat i jest uznany za najmocniejszy mechanizm AI docierający do tak ogromnej liczby użytkowników aktywnie z niego korzystających.

Źródła: mrojmiasto.pl linkedin.com