Inwestycje O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Polskie Porty Lotnicze w Grupie Kapitałowej CPK. Cel: budowa nowego lotniska przesiadkowego

Pełnomocnik rządu ds. CPK wniósł akcje spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL) do Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ten sposób spółka PPL dołączyła do Grupy Kapitałowej CPK skupiającej główne aktywa i procesy inwestycyjne dla infrastruktury lotniskowej w Polsce.

Proces przekształceń w PPL został zakończony. Grupa CPK będzie odpowiedzialna za koordynację i pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych związanych z budową nowego lotniska przesiadkowego.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to spółka przygotowująca m.in. budowę nowego portu lotniczego, dla którego posiada już m.in. gotowy projekt, wydaną decyzję środowiskową, Plan Generalny, uzgodnienia lotnicze i wykupionych ponad 1000 ha nieruchomości. CPK to także inwestor kolejowy przygotowujący budowę ok. 2 000 km Kolei Dużych Prędkości, z czego dla ok. 500 km trwa już zaawansowane projektowanie.

Polskie Porty Lotnicze (PPL)są właścicielem i zarządcą m.in. Lotniska Chopina w Warszawie oraz portów lotniczych w Radomiu i Zielonej Górze. Posiadają też udziały w większości portów regionalnych w Polsce, m.in. w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie.

– Włączenie PPL do CPK przyniesie liczne pozytywne rezultaty. Po pierwsze, w ten sposób powstała silna grupa kapitałowa, która zarządza najważniejszymi państwowymi aktywami lotniskowymi. Po drugie, dzięki dokonanej konsolidacji Grupa Kapitałowa CPK będzie dominowała w naszym regionie Europy. Po trzecie, ten ruch usprawni budowę infrastruktury CPK, która zapewni kontynuację funkcji Lotniska Chopina w nowym miejscu, w lepszym standardzie i gwarantując zwiększenie liczby miejsc pracy

mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Konsolidacja PPL i CPK doprowadziły do skupienia w jednej grupie kapitałowej kompetencji i odpowiedzialności w zakresie planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Podobne rozwiązania w zakresie zarządzania lotniskami działają m.in. w Szwecji (Grupa Svedavia) i Francji (Aéroports de Paris – ADP).

Przejęcie kontroli nad PPL zapewnia spójny rozwój polskiego sektora lotniczego. Dzięki niemu jesteśmy w stanie lepiej zintegrować działalność inwestycyjną i cele programu CPK, przygotować się do przeniesienia ruchu cywilnego i sprawdzić technologie, które zostaną następie zastosowane na nowym lotnisku

mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Wejście PPL w struktury Grupy Kapitałowej spółki CPK to realizacja zapisów Ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK i dopełnienie procesu, który rozpoczął się w październiku ubiegłego roku. W kwietniu tego roku dokonało się przekształcenie PPL spółkę prawa handlowego (tym samym PPL odszedł od archaicznej formuły przedsiębiorstwa państwowego).

 Dzięki integracji z CPK powstała grupa, która może w pełni wykorzystać położenie geograficzne Polski i potencjał rozwijającego się rynku lotniczego w tej części Europy. Na Lotnisku Chopina pracują dziś najwyższej klasy fachowcy z unikalną wiedzą w specjalistycznych obszarach usług, która może zostać wykorzystana także na rzecz powstającej infrastruktury lotniskowej

mówi Stanisław Wojtera, prezes PPL.

Wniesienie do CPK akcji spółki PPL o wartości 6,4 mld zł i ubiegłotygodniowa emisja przez Ministerstwo Finansów obligacji dla spółki CPK o wartości 3,6 mld zł podwyższyły jej kapitał zakładowy do kwoty blisko 11,5 mld zł. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez Skarb Państwa. Środki z emisji obligacji posłużą do kontynuacji przygotowań, projektowania i budowy CPK.