Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Ponad 9,5 mln złotych wsparcia dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

6 czerwca br. odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisana została umowa na przebudowę i doposażenie bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację tego zadania wynoszą ponad 9,5 mln złotych.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Posłowie na Sejm RP Agnieszka Górska, Anna Kwiecień i Dariusz Bąk, Senator RP Stanisław Karczewski, Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Dyrektor SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą Barbara Gąsiorowska oraz Starosta Grójecki, Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Krzysztof Ambroziak.

– Dofinansowanie rządowe dla grójeckiego szpitala to łącznie 9,5 mln zł. To bardzo ważne środki finansowe, ponieważ nasza ochrona zdrowia wymaga stałych nakładów, zarówno: na wynagrodzenia, jak i na sprzęt oraz na inwestycje rzeczowe, które sprawiają, że mapa naszych potrzeb zdrowotnych staje się coraz doskonalsza i coraz lepsza. Dzięki czemu możemy coraz więcej świadczeń zdrowotnych w różnych częściach Polski, w różnych województwach, w różnych powiatach, realizować na coraz wyższym poziomie. Myślę, że ta nasza wspólna inwestycja, rządowo-samorządowa, przyczyni się do podwyższenia jakości świadczeń medycznych w powiecie i sprawi, że pacjenci, którzy do tej pory musieli podróżować dalej, do innego województwa, do innych powiatów, a może czasem i do stolicy, będą mogli tu, na ziemi grójeckiej, znaleźć odpowiednie świadczenia medyczne. I mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli się tutaj spotkać i zobaczyć wspaniale urządzone sale, zaadaptowane na pomieszczenia pracowni chirurgii ogólnej oraz na sprzęt, który będzie wszechstronnie, zarówno pod kątem chirurgicznym, anestezjologicznym, jak i diagnostycznym, świadczył pomoc na rzecz pacjentów – powiedział Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński.

– To bardzo ważne, że spotykamy się tutaj dzisiaj, a nie w którymś z urzędów w Warszawie, dlatego że głęboko wierzymy w zrównoważony rozwój i w to, że środki finansowe powinny trafiać do wszystkich powiatów bez wyjątku, niezależnie, czy są daleko na północy, czy daleko na południu, czy są bardzo duże, czy są mniejsze, czy są zasobne gospodarczo, czy są rolnicze i mniej zamożne. Wszędzie mieszkają obywatele Polski, i każdy polski polityk ma w swoim sercu, jako najważniejsze zobowiązanie polityczne, w taki sposób realizować politykę, tak dystrybuować środki, aby były one blisko mieszkańców, aby mieli oni potrzeby, te które dostarcza państwo, jak najbliżej siebie. Jestem przekonany, że dzisiejsza inwestycja wychodzi naprzeciw właśnie tego rodzaju filozofii rządzenia. Ta inwestycja jest wspólna, jest rządowo-samorządowa, co pokazuje, że realizujemy programy niezależnie od przekonań, szczebli administracyjnych, niezależnie: czy jesteśmy w Warszawie, czy jesteśmy w powiecie – podkreślił Wojewoda Mazowiecki.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowana jest przebudowa istniejącej powierzchni drugiego piętra na potrzeby bloku operacyjnego składającego się z dwóch sal operacyjnych, pokoju wybudzeń oraz pomieszczeń towarzyszących, a także zakup specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia takiego jak: stoły operacyjne, kardiomonitory wielofunkcyjne, monitory funkcji życiowych, RTG Ramię C, aparat USG, tor wizyjny do zabiegów artroskopowych, tor wizyjny do zabiegów laparoskopowych.

Inwestycja wpłynie na poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej dla mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą, powiatu grójeckiego oraz województwa mazowieckiego. Przyczyni się do rozwoju systemu opieki koordynowanej, zwiększenia szans na polepszenie efektów zdrowotnych, jak i zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia.

Wartość zadania to blisko 12 mln zł, w tym środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa – ponad 9,5 mln zł (w roku 2023 to 4,7 mln zł, a w roku 2024 to 4,8 mln zł). Pozostała część to wkład własny powiatu grójeckiego oraz SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w czerwcu 2024 roku.

Źródło: GOV

Postaw mi kawę na buycoffee.to