Radom i okolice Społeczeństwo

Powiat Radomski podsumował roczny program dotyczący walki z otyłością u dzieci

Nadwaga i otyłość u dzieci? To niestety coraz większy problem. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radomiu realizował wespół z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pionkach, program, którego celem jest poprawa stanu zdrowia u dzieci z nadwagą i otyłością. W sumie przebadano blisko 2,5 tysiąca uczniów klas IV – VIII. W środę siedzibie Starostwa Powiatowego wręczono dyplomy i niespodzianki uczniom, którzy przez rok byli objęci programem.

Przypomnijmy, że ponad rok temu ogłoszony został konkurs „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023”. Wykonawcą zadania został Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej w Pionkach.

Odbyły się spotkania z koordynatorami programu, potem przebadano około 2500 dzieci z klas IV – VIII ze szkół Powiatu Radomskiego. Ostatecznie za zgodą rodziców objętych programem zostało 116 uczniów. Objęci oni zostali pomocą specjalistów – lekarz, psycholog, dietetyk, specjalista ds. aktywności fizycznej. Odbywały się też specjalne konsultacje indywidualne ze specjalistami w SPZZOZ w Pionkach.

– Każdy ma swoje słabości, każdy lubi podjadać smakołyki i to jest zrozumiałe. Cieszę się, że powstał program, który pomógł Wam zrozumieć jak jeść zdrowo, aby nie chodzić głodnym, jak być aktywnym, żeby być zdrowym. Chcę podziękować nie tylko dzieciom, ale również rodzicom, za to, że chętnie namówili swoje pociechy do wzięcia udziału w tym programie. My jako Powiat Radomski możemy powiedzieć, że będziemy kontynuować ten program

powiedział starosta Waldemar Trelka.

W 16 szkołach przeprowadzano prelekcje i pogadanki z uczniami. Co najważniejsze – w porównaniu do czerwcowych badań, aż u 62 procent uczniów objętych programem nastąpił duży spadek w pomiarach BMI (stosunek wagi do wzrostu, z uwzględnieniem wieku i płci badanej osoby).

We wtorek uczestnicy programu otrzymali dyplomy i niespodzianki od Waldemara Trelki, starosty Powiatu Radomskiego oraz Bernardy Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.