Polityka Radom i okolice Społeczeństwo

Prezydent Radomia złożył pozew, który nie dotarł?

Prezydent Radomia złożył pozew, który nie dotarł? Wojciech Skurkiewicz interweniuje.

O początkach sprawy informowaliśmy rok temu, to właśnie wtedy Radosław Witkowski poinformował, że chce pozwać Skarb Państwa, w związku z wynagrodzeniem nauczycieli. Podobny krok uczynił między innymi Szczecin, Poznań.

W styczniu poinformowano, że miasto oficjalnie złożyło pozew. Ten jednak miał nie dotrzeć. O sytuacji poinformował Senator Ziemi Radomskiej, Wojciech Skurkiewicz.

– Radosław Witkowski oznajmił, że 29 grudnia 2023 złożył przeciwko Skarbowi Państwa. Minęło niemal 2 miesiące. Minister Finansów nie ma wiedzy, że jakikolwiek pozew przez władze Radomia został złożony

przekazał za pośrednictwem facebooka, były sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Ponadto, Wojciech Skurkiewicz do swojego wpisu załączył odpowiedź Ministerstwa Finansów.

Kwota o jaką domagać się ma miasto od Ministerstwa Edukacji to 53 mln zł. Tyle wynosi różnica pomiędzy kwotą otrzymanej subwencji, a wydatkami, jakie miasto rzeczywiście wydało tylko na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i przedszkolach podległych gminie. 

Przypomnijmy, że zgodnie z ogłoszonym Budżetem Miasta na ten rok, wydatki na edukację pochłoną ponad 45 proc. całego budżetu. W tym roku będzie to aż 667 mln zł. Subwencja oświatowa wyniesie jedynie 532 mln zł. Miasto ze swojego budżetu będzie musiało dołożyć aż 135 mln zł. Co ciekawe, kwota może wzrosnąć.