O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Program Polska Wschodnia wyklucza przedsiębiorców z Mazowsza?

Pojawiło się ryzyko, że Program Polska Wschodnia nie udzieli wsparcia przedsiębiorcom z Mazowsza. Władze samorządowe podejmują interwencje w tej sprawie.

Przez wiele lat władze samorządowe zabiegały o włączenie Mazowsza do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Udało się tego dokonać w rozpoczynającej się perspektywie unijnej. Jednak w przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej kryteriach wyboru dla Działania 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów – wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” znalazł się zapis, że na wsparcie mogą liczyć tylko przedsiębiorcy, którzy już wcześniej skorzystali z Programu Polska Wschodnia.

Kryteria wyboru zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący Program Polska Wschodnia 25 stycznia 2023 r.

Mazowsze dołączyło do programu dopiero teraz, co pozbawia mazowieckich przedsiębiorców szansy na uczestnictwo w działaniu wartym 100 mln euro.

Marszałek Adam Struzik poinformował o podjęciu interwencji w tej sprawie:

Apelowaliśmy do przedstawicieli rządu o wypracowanie takich zapisów, które umożliwią aplikowanie o środki również przedsiębiorcom z Mazowsza. Nasze stanowisko poparła Komisja Europejska, która uważa, że mazowieccy przedsiębiorcy również powinni być objęcie wsparciem. Niestety wygrała polityka

Ponadto marszałek Struzik wystąpił do Komisarz Elisy Ferreiry o zbadanie, czy kryteria wyboru operacji nie naruszają unijnej zasady niedyskryminacji oraz czy są zgodne z ustaleniami z Komisją Europejską poczynionymi na etapie przygotowania programu. Władze województwa chcą się zwrócić także do premiera, a także Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Rzecznika Funduszy Europejskich. Analizują również prawną możliwość zaskarżenia kryteriów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Źródło: mazovia.pl