Polska i świat

Przejścia sugerowane dla pieszych. Nowość w przepisach

Zmiany w przepisach, które weszły w życie 21 września, są związane uchwaloną 5 sierpnia br. „Ustawie o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw”. Nowe prawo wprowadza między innymi przepisy dotyczące poruszania się pieszych, a także w nazewnictwie elementów drogi. Warto nadmienić, że jest to druga zmiana w przepisach drogowych która weszła we wrześniu tego roku. Oprócz omawianej tutaj ustawy, 17 września zaczęły obowiązywać nowe przepisy w sprawie mandatów karnych.

Wyższe mandaty, więcej punktów karnych. Zmiany w przepisach ruchu drogowego weszły w życie

Przejście sugerowane – czym różni się od przejścia dla pieszych?

Oprócz standardowych przejść dla pieszych nowe przepisy wprowadzają także przejścia sugerowane. Są to „nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych”. Ważną różnicą między oboma rodzajami przejść jest to, że na przejściu sugerowanym pieszy nie ma pierwszeństwa przed pojazdami.

Nie powinno być natomiast żadnych różnic pod względem technicznym dla obu przejść: mogą, choć nie muszą być oświetlone, powinny posiadać obniżony krawężnik i system oznaczeń fakturowych przeznaczone dla niewidomych. Jednak przejścia sugerowane nie będą oznaczone żadnymi znakami w przeciwieństwie do przejść dla pieszych, które posiadają znaki pionowe i poziome (tzw. zebra).

 

Nowe zasady przechodzenia przez drogę dla rowerów

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, pieszy przy przekraczaniu drogi dla rowerów jest zobowiązany zachowywać te same środki ostrożności, co przy przekraczaniu jezdni. Pieszy przechodząc przez drogę rowerową, powinien zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych lub sugerowanego. Przechodzenie poza wyznaczonymi miejscami jest dopuszczalne, jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Wcześniej przepisy nie regulowały ruchu pieszych na drodze dla rowerów.
 

Chodnik staje się drogą dla pieszych

Ustawa wprowadza także zmianę w nazwie chodnik, zmieniając na drogę dla pieszych i wprowadza podział drogi na trzy części:

 • chodnik – przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;

 • pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, może być przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów;

 • pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku), przeznaczony do  pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury, np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku).

 

Nowe przepisy sprawiają że w nowo projektowanych drogach dla pieszych, na centralnej części (czyli chodnik) nie mogą znajdować się żadne przeszkody w poruszaniu się jak np. latarnie, ławki, hulajnogi czy ogródki restauracyjne. Tego typu elementy mają znajdować się na pasie obsługującym. Przepisy nie nakazują zmian w dotychczasowej infrastrukturze.
 

Zmiany w nazewnictwie części drogi

Zmianie ulegnie też nazewnictwo poszczególnych części dróg. Nowe przepisy mają ujednolicić nazewnictwo które wcześniej było różne w zależności od przepisów.

Dotychczasowe elementy drogi od 21 września 2022 r. stają się nowymi częściami drogi:

 • chodniki i drogi dla pieszych – stają się drogami dla pieszych,

 • drogi dla rowerów i pieszych – stają się drogami dla pieszych i rowerów,

 • estakady i kładki dla pieszych – stają się wiaduktami lub mostami,

 • jednopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych – stają się skrzyżowaniami,

 • przejazdy dla rowerzystów – stają się przejazdami dla rowerów,

 • wielopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych w postaci węzłów drogowych – stają się węzłami,

 • wielopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych w postaci przejazdów drogowych – stają się wiaduktami,

 • obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, urządzenia nie-związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu – stają się urządzeniami obcymi.

Ponadto nowego znaczenia nabierają takie pojęcia jak droga, jezdnia, pas drogowy, zjazd, drogowy obiekt inżynierski, obiekt mostowy, droga wewnętrzna, droga o nawierzchni gruntowej (droga gruntowa), droga o nawierzchni twardej (droga twarda), droga dla pieszych, droga dla rowerów, droga dla pieszych i rowerów, pobocze, przejazd dla rowerów itd.

Zarządcy dróg publicznych są zobowiązani do wprowadza do 20 września 2024 r. odpowiednich zmian w ewidencji dróg, wynikających ze zmian w klasyfikowaniu wybranych części drogi.

 

Info: Ministerstwo Infrastruktury