Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Rowerowe pielgrzymki w pierwsze soboty miesiąca – zaprasza Akcja Katolicka

Rowerowe pielgrzymki organizuje Akcja Katolicka. Będą się one odbywały w czasie pięciu pierwszych sobót miesiąca. Początek sezonu w sobotę 6 maja.

Pielgrzymki będą miały charakter dziękczynno – pokutny. Ich trasy nie będą długie, tempo będzie spokojne. Rowerowi pątnicy pielgrzymować będą za każdym razem do jednej ze świątyń znajdujących się na terenie diecezji radomskiej. Będą to kościoły: św. Wojciecha w Kowali, św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie, sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy, św. Bartłomieja we Wsoli i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Jastrzębi.

Po dojechaniu na miejsce, pielgrzymi wezmą udział w nabożeństwie pierwszo sobotnim. Zostanie odmówiony różaniec fatimski i odprawiona będzie Msza św. dla wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata. Maryja mówiła do św. Łucji: „Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali”. Są to słowa, które Matka Boża kieruje do każdego z nas. Wszyscy możemy się przyczynić do tego, by Maryja była bardziej znana i kochana a cześć jej Niepokalanego Serca rozszerzała się, przynosząc owoce nawrócenia, pokoju i zbawienia.

Organizatorem rowerowych pielgrzymek jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej, która zaprasza do udziału wszystkich pragnących połączyć praktykę pierwszych sobót miesiąca z pielgrzymowaniem i jazdą na rowerze. Warunkiem jest zaakceptowanie jej religijnego charakteru i przestrzeganie regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest posiadanie karty rowerowej i opieka rodzica, bądź prawnego opiekuna. Zalecane jest również założenie kasku rowerowego.

Rowerzyści będą jechać w kolumnach liczących maks. do 15 rowerów. Pomiędzy kolumnami musi być zachowana odpowiednia odległość, tj. min. 200 metrów. Należy również pamiętać o przestrzeganiu przepisów prawnych o ruchu drogowym. Każdy uczestnik będzie indywidualnie odpowiadał za swoje zachowanie w czasie pielgrzymki i za ewentualne wykroczenia drogowe.

W czasie pielgrzymki wszyscy jej uczestnicy zwracają się do siebie „Bracie”, „Siostro”, ponieważ w tym czasie wszyscy stanowią wspólnotę. Pielgrzymów łączy wspólna droga, trud i modlitwa. Uśmiech, dobre słowo, rada, pomocna dłoń dla pielgrzymów i napotkanych ludzi są bardzo ważne, gdyż to sprzyja dobremu klimatowi we wspólnocie. Wspólnota powinna zbliżać ludzi przez Maryję do Boga. Obowiązuje też duch umartwienia i pokuty. Powstrzymanie się od palenia papierosów, spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych.

Organizatorzy apelują: „bądźmy wolni od spraw  i przywiązań codzienności, przez wyciszenie i refleksję dajmy sobie ten czas”.

Inauguracyjna pielgrzymka będzie miała miejsce w sobotę 6 maja w kościele św. Brata Alberta w Radomiu. Rozpoczęcie planowane jest o godzinie 14.30. Powrót odbywa się na własną rękę.

 

Źródło i foto: ak.radom.pl

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to