O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Rozpoczął się aktywny rok szkoleniowy 6MBOT

Na terytorialsów czeka sporo wyzwań. Właśnie rozpoczął się kolejny rok szkoleniowy 6MBOT. Żołnierze będą uczestniczyli w zajęciach, które udoskonalą ich umiejętności.

Rok szkoleniowy 6MBOT rozpoczął się 14 stycznia. Przed dwa dni mazowieccy terytorialsi doskonalili i rozwijali swoje umiejętności i swoją wiedzę teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy, ewakuacji rannego, walki wręcz, lokalizowania niebezpiecznych przedmiotów wybuchowych przy zastosowaniu wykrywacza min.

Pierwsze szkolenie rotacyjne odbyło się na terenie południowego Mazowsza. Wzięło w nim udział około 1000 żołnierzy z batalionów w Radomiu, Nowym Mieście nad Pilicą, Pomiechówku, a także z samodzielnych kompanii: saperów. logistycznej i dowodzenia.

W 2023 przeprowadzone zostaną również ćwiczenia z zarządzania kryzysowego. Wraz z innymi służbami żołnierze przygotują się do wsparci administracji publicznej oraz niesienia pomocy społecznościom lokalnym.

Terytorialsi odbyli szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego

Już 11 lutego swoje 16-dniowe szkolenie podstawowe rozpoczną tegoroczni ochotnicy, którzy pomyślnie przeszli procedurę rekrutacyjną. Projekt „Ferie z WOT” dedykowany jest przede wszystkim uczniom, studentom, nauczycielom. Umożliwi on aktywne spędzenie wolnego czasu

“Ferie z WOT” na Mazowszu – 6MBOT zaprasza w swoje szeregi​

Źródło informacji i foto: 6MBOT