Duszpasterstwo Akademickie O tym się mówi Religia Wyróżnione

Rozumne Serce!

Duszpasterstwo Akademickie Radom, Słowo na niedzielę

„O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?”.

W dzisiejszej Ewangelii uczniowie Jezusa są zasmuceni, bo nie rozumieją woli Bożej. Po tym jak Jezus im ją wyjaśnia tłumacząc pisma i pokazuje w jaki sposób miało się dokonać zbawienie, ich serce zaczyna pałać, czyli płonie.

To pierwsza wskazówka dla nas w rozpoznawaniu woli Bożej. Moje serce będzie płonąć będzie rozumieć jeśli będę realizował Bożą wolę w moim życiu. I tak się dzieje, gdy spełniam się np. jako mąż ojciec, żona matka. Moje serce płonie i cieszy się, gdy dbam o relacje rodzinne, np. pomagam żonie i córce we wzrastaniu. Choć to czasem trudne, ale daje radość. Moje serce wypełnia dobro kiedy potrafię być dla drugiego oparciem.

Jezus wyjaśnia pisma, a potem łamie chleb i daje uczniom. Ich oczy się otwierają. To kolejna wskazówka. Pomocą w rozpoznawaniu woli Bożej jest Jego słowo i Eucharystia. Te dwa skarby mam codziennie w Kościele. Tylko ode mnie zależy czy skorzystam z tej pomocy. Trzeba jasno powiedzieć, że korzystając z tych wskazówek, łatwiej mi w codzienności rozpoznawać Bożą wolę. Realizując ją w moim życiu czuję radość i pokój, nawet gdy czasem napotykam na życiowe trudności stając się człowiekiem rozumnego serca.

Życzę Ci byś odkrył do jakich wielkich rzeczy zaprasza Cię Bóg i odwagi byś się ich podjął wypełniając wolę Tego, który powołuje Ciebie do pięknego życia.

Ks. Adrian Jakubiak