Kultura i rozrywka Radom i okolice Społeczeństwo

Stypendia artystyczne wręczone

Troje uczniów Zespołu Szkół Muzycznych otrzymało stypendia artystyczne przyznane przez Prezydenta Miasta Radomia. Ich wręczenie odbyło się podczas gwiazdkowego koncertu Radomskiej Orkiestry Kameralnej.

Stypendium w kwocie 8 tys. zł otrzymał Patryk Bylinka, 4 tys. zł – Klaudia Smorongiewicz oraz 3 tys. zł – Agata Sobkiewicz.

Patryk Bylinka – uczeń trzeciej klasy ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu, grający na skrzypcach, zdobywca wielu nagród w konkursach międzynarodowych, organizowanych w Polsce i za granicą, wielokrotnie nagradzany w konkursach skrzypcowych o zasięgu ogólnopolskim.

Klaudia Somorongiewicz – uczennica szóstej klasy ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu, grająca na skrzypcach, zdobywczyni m.in. dwóch nagród w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Agata Sobkiewicz – uczennica szóstej klasy Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu, grająca na instrumentach dętych, zdobywczyni III miejsca w Międzynarodowym Konkursie Młody Waltornista w Katowicach oraz III miejsca w XXIII Festiwalu Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej.

W tym roku wpłynęło 13 wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych. Do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 8 wniosków. Podstawą ich oceny były przede wszystkim zdobyte w minionym roku szkolnym osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim, wyniki w nauce oraz plan działania, gwarantujący kontynuację dalszego rozwoju umiejętności artystycznych, w tym przeznaczenie stypendium.  

Źródło: UM Radom