Historia Polska i świat Społeczeństwo Wyróżnione

89. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

Dziś, 12 maja 2024 r. przypada 89. rocznica śmierci jednego z Ojców Niepodległości - Józefa Piłsudskiego.

Read More
Historia Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Wyróżnione

Powstanie Styczniowe na ziemi radomskiej

Powstanie Styczniowe było najdłużej trwający zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Trwało aż 1,5 roku na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej – także na terytorium dzisiejszej Litwy, Ukrainy i Białorusi. Po obu stronach konfliktu pod bronią znalazło się ok. 500 tys. osób, przy czym 150-200 tys. pod sztandarami powstańczymi (najwięcej w jednej chwili walczyło ok. 30 tys. osób),

Read More
Kultura i rozrywka Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Wiadomości

Projekcja filmu „Powstaniec 1863” w Radomiu

„Powstaniec 1863” To pierwszy film o legendarnym księdzu Stanisławie Brzósce – polskim duchownym, kapelanie i generale z czasów powstania styczniowego, który w wyniku splotu wydarzeń stanął na czele walczącego oddziału. Na projekcję w Radomiu zapraszają Młodzież Wszechpolska, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Duszpasterstwo Akademickie.

Read More
Historia Radom i okolice Społeczeństwo

2 stycznia 1939 roku zmarł Roman Dmowski

Roman Dmowski był m.in. przywódcą obozu narodowego oraz współtwórcą niepodległej Polski.

Read More
Historia Na czasie Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Republika Radomska – „na chwałę ludu polskiego, na pohybel wrogom!”

2 listopada 1918 roku to data, która na zawsze zapisała się w annałach historii Radomia i Polski jako moment, w którym narodziła się Republika Radomska. W tym niezwykłym momencie historii, Radom jako pierwsze miasto w Królestwie Polskim odzyskał niepodległość. Radomianie dowiedli w ten sposób swojego ogromnego patriotyzmu i niezwykłej determinacji w dążeniu do wolności, ale

Read More