Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Ulice Piwna i Zgodna na Starym Mieście przeszły metamorfozę

Ulice Piwna i Zgodna na Starym Mieście przeszły metamorfozę. Powstały tam nowe jezdnie i chodniki wraz z kanalizacją i oświetleniem.

Przybyło również miejsc parkingowych. W ramach inwestycji zostało posadzonych ponad 5000 drzew i krzewów. Odbiór końcowy zakończonego prawie miesiąc przed terminem zadania odbył się 6 listopada.

Dziurawa i popękana nawierzchnia początkowego odcinka ulicy Zgodnej oraz krzywe płyty betonowe i błoto na ulicy Piwnej to już przeszłość. Na rozbudowę drugiej z nich miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – to około 60 procent wartości tej części zadania. Nową nawierzchnię fragmentu jezdni ulicy Zgodnej pomiędzy Okulickiego a Piwną wykonała spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu, w ramach jej odtworzenia po swoich pracach. Chodniki i zjazdy do posesji zlokalizowanych przy tym odcinku powstały zaś na zlecenie MZDiK.

Rozbudowana ulica Piwna przede wszystkim została przedłużona oraz połączona z początkiem ulicy Staromiejskiej. Mieszkańcy tej części Starego Miasta zyskali w ten sposób nową możliwość wyjazdu w kierunku Śródmieścia – już nie muszą korzystać z ulicy Okulickiego. Tuż za przystankiem autobusowym przy ulicy Limanowskiego powstał parking. Może na nim stanąć ponad sto samochodów. W sąsiedztwie znajduje się między innymi siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Niedaleko są także bulwary nad Mleczną oraz obiekty znajdujące się na Mieście Kazimierzowskim.

Wszędzie tam, gdzie było to możliwe po zbudowaniu infrastruktury o wymaganych przepisami parametrach, zostały posadzone nowe drzewa i krzewy, w tym lubiane w Radomiu róże marathon. Łącznie jest to ponad 5000 roślin. Zgodnie z projektem część z nich pojawiła się przy pobliskiej ulicy Wałowej. Upiększą one Miasto Kazimierzowskie.

Inwestycja na Starym Mieście rozpoczęła się oficjalnie w połowie grudnia 2022 roku. Koniec robót nastąpił w drugiej połowie października bieżącego roku, czyli niespełna miesiąc przed wskazanym w umowie terminem. Koszt zadania wyniósł około 6,4 miliona złotych. Wykonawcą inwestycji była wybrana w drodze przetargu radomska firma Zbig-Bet.

Źródło: MZDiK