O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

W kościele w Szydłowcu odkryto fragmenty polichromii

W kościele św. Zygmunta w Szydłowcu odkryto fragmenty polichromii późnogotyckiej. Zostały one znalezione podczas wykonywania prac konserwatorskich. Prawdopodobnie są to pozostałości pierwotnego wyglądu świątyni.

Jak poinformował KAI Witold Bujakowski, konserwator zabytków, fragmenty polichromii odkryto we fragmencie ściany południowej, w nawie głównej świątyni, gdzie trwa renowacja ołtarza św. Rocha. Widoczne są w tym miejscu ubytki zaprawy, w których znajdują się tzw. plamy barwne, które prawdopodobnie są zachowaną wcześniejszą warstwą malarską. Można to zinterpretować jako zachowane partie polichromii. W górnej partii obrysu ołtarza znajduje się plama w kolorze ochry, co świadczy, że jest to starsza zachowana warstwa polichromii.  

W szydłowieckiej farze pochodzącej z przełomu XV i XVI w. planowana jest jeszcze renowacja ołtarza św. Stanisława oraz dwóch ścian: południowej i północnej.

Kościół parafialny pw. św. Zygmunta w Szydłowcu został erygowany 1 stycznia 1401 r. Wzniesiono go z miejscowego piaskowca. We wnętrzu świątyni znajduje się późnogotycka chrzcielnica. Natomiast w prezbiterium na północnej ścianie umieszczony jest późnogotycki poliptyk wykonany w 1509 r. w warsztatach krakowskich. Przedstawia on Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny i sceny ewangeliczne.

Obecnie proboszczem parafii jest ks. Marek Kucharski.

Źródło: ekai.pl

Foto: radom.gosc.pl