Inwestycje Radom i okolice

W Krzeszowicach oddano do użytku farmę fotowoltaiczną

W Krzeszowicach na terenie spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja zbudowano farmę fotowoltaiczną. 24 października 2022 r. odbyła się uroczystość końcowego odbioru inwestycji. Koszt inwestycji wyniósł 1,76 mln zł. To już kolejna gmina, która inwestuje w odnawialne źródła energii.

W Krzeszowicach na terenie spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja zbudowano farmę fotowoltaiczną. 24 października 2022 r. odbyła się uroczystość końcowego odbioru inwestycji. Koszt inwestycji wyniósł 1,76 mln zł. Projekt powstał przy wparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1,49 mln zł. W spotkaniu uczestniczyli Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach Kazimierz Stryczek oraz Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki. Powstały dwie instalacje fotowoltaiczne na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach o mocy 98,28 kW oraz przy przepompowni Czatkowice o mocy 44,1 kW.

Produkowana energia będzie wykorzystana na potrzeby własne spółki wodociągowo-kanalizacyjnej. Władze gminy podkreślają, że dzięki nowej inwestycji zostanie ograniczony negatywny wpływ, jaki wywiera energetyka konwencjonalna na środowisko naturalne.

To już kolejny przypadek, gdzie samorząd inwestuje w odnawialne źródła energii. Jak pisaliśmy na naszym portalu, samorządy tworzą własne spółdzielnie energetyczne. Pierwsza tego typu podmiot został założony w Mszanie przez prywatną firmę, do którego dołączyły władze lokalne. W Serocku podobną inicjatywę wyszedł burmistrz. Natomiast 11 października w Lądku-Zdroju lokalny samorząd założył spółdzielnię energetyczną. Dzień później spółdzielnia została zawiązana w Niepołomnicach. W ich ślady chcą pójść także samorządy gminne z Brudzewa, Przykony, Turku, Wierzchosławic i Ujazdu.

Ponadto prezydent Stalowej Woli zapowiedział powstanie farmy fotowoltaicznej. Wytworzona przez nią energia częściowo pokryje zapotrzebowanie na prąd elektryczny dla miasta. Farma ma powstać na zrekultywowanych stawach osadowych o powierzchni 1,5 hektara oraz na 6 hektarach niecek na składowisku odpadów, które są wyłączone z użytku. Podczas sesji rady miasta prezydent poinformował, że miasto zaoszczędziłoby na tej inwestycji 1,2-1,3 mln złotych. Energia wytworzona przez farmę fotowoltaiczną docelowo miałaby pokryć częściowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, potrzebną na oświetlenie ulic, placówek oświatowych oraz budynków administracyjnych należących do miasta.