O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

W sanktuarium w Wysokiem Kole można przyjąć Szkaplerz

W sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole będzie możliwość przyjęcia Szkaplerza św. oraz zapisania się do Bractwa Szkaplerza Świętego.

Nałożenie Szkaplerza zwanego Szatą Matki Bożej będzie możliwe w niedzielę 16 lipca po każdej Mszy św. Tego dnia w Kościele katolickim przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Szkaplerz jest znakiem przynależności i naszej miłości do Matki Bożej. Daje nam Ona przez Szkaplerz łaskę nawrócenia lub łaskę wytrwałości do końca ziemskiego życia. Po śmierci otworzy nam bramę do Nieba.

Szkaplerz składa się z dwóch brązowych czworokątnych części tkanej wełny powiązanych dwiema taśmami, który w ten sposób można nosić na klatce piersiowej i na plecach. Po jednej stronie znajduje się wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a po drugiej Najświętsze Serce Pana Jezusa.

Pierwsze nałożenie musi być uczynione przez kapłana i poprzedzone modlitwą. Przez tę ceremonię przyjmujący szkaplerz stanie się członkiem Bractwa Szkaplerznego i będzie miał udział w duchowych dobrach Zakonu Karmelitańskiego. Kiedy szkaplerz ulegnie zniszczeniu, można samemu nałożyć nowy, a związane z nim błogosławieństwo zostanie zawsze przeniesione.

Szatę Maryi należy nosić każdego dnia. Zuchwałe jest jej noszenie bez wypełniania Bożych przykazań i cnotliwego życia.

Obietnice związane z wiernym noszeniem Szkaplerza

  • Maryja chroni nas przed niebezpieczeństwem.
  • Maryja obiecuje nam ratunek.
  • Maryja przychodzi nam z pomocą w czyśćcu.

Kościół Katolicki uznał ten dar Maryi i podniósł go do rangi sakramentaliów dla wiernych. Niebo potwierdziło je przez liczne cuda nawrócenia i przez ochronę podczas wielkich niebezpieczeństw dla ciała i duszy.

Na prośbę misjonarzy papież Pius X dekretem Świętego Oficjum z 16 grudnia 1910 r. zezwolił, żeby szkaplerz po nałożeniu mógł być zastąpiony przez medalik szkaplerzny. Może to nastąpić jedynie tylko ze względu na klimat w krajach misyjnych albo może dotyczyć osób, które z ważnych przyczyn nie mogą nosić szkaplerza z materiału (np. ciężka praca fizyczna). W tym samym dekrecie zaznaczył stanowczo, żeby nie odstępować od szkaplerza z materiału i powiedział: „Ja noszę szkaplerz z materiału. Nigdy go nie ściągajmy.”

To samo potwierdził Papież Benedykt XV, udzielając 500 dni odpustu za pocałowanie szkaplerza z materiału. Stałe noszenie medalika zamiast szkaplerza tylko dla wygody albo ze wstydu ogranicza łaski, które można uzyskać poprzez szkaplerz. Medalik nie jest szatą i nie ma symboliki okrycia płaszczem Maryi.

Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel – Matka Boża Szkaplerzna

 

Źródło: radioplus.com.pl

Foto: karmel.pl