O tym się mówi Partnerzy Polska i świat

W trosce o Polaków Grupa Enea dba o bezpieczeństwo energetyczne kraju

Grupa Enea to wicelider rynku energetycznego w zakresie produkcji energii, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne państwa. Firma jest w pełni zaangażowana w transformację energetyczną, inwestuje w rozwój sieci dystrybucyjnej, odnawialnych źródeł energii oraz technologii zapewniających klientom stabilne dostawy energii w akceptowalnych społecznie cenach.

– Grupa Enea, jako jeden z filarów krajowego rynku energetycznego, we współpracy z rządem wzmacnia bezpieczeństwo Polski. Jednym z naszych najważniejszych zadań jest zagwarantowanie 2,7 mln odbiorcom bezpiecznych i stabilnych dostaw energii. By sprostać temu wyzwaniu inwestujemy każdego roku przeszło miliard złotych w modernizację i rozbudowę sieci energetycznej, a także rozwój OZE. Równolegle Wspieramy Rządową Tarczę Solidarnościową, by chronić Polaków przed drastycznymi podwyżkami cen wynikającymi m.in. z agresji Rosji na Ukrainę. Tylko w I kwartale tego roku na zamrożenie cen energii przeznaczyliśmy blisko miliard złotych. Działania Enei dają naszym klientom niezbędne do codziennego funkcjonowania poczucie bezpieczeństwa – podkreśla Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Enea dba o bezpieczeństwo energetyczne Polaków

Przykłady zaangażowania Grupy Enea w budowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju pokazuje najnowszy spot wizerunkowy Grupy #EneaDlaBezpieczeństwa. Troska o bezpieczną przyszłość, zaangażowanie w transformację sektora, dbałość o stabilne dostawy energii i jej dostępność – to główne działania realizowane przez Eneę przypomniane w materiale. Koncern odpowiadający za bezpieczne dostawy energii do 2,7 mln klientów, wspiera Rządową Tarczę Solidarnościową, dzięki której odbiorcy energii chronieni są przed drastycznymi podwyżkami cen energii, które są m.in. jednym ze skutków agresji Rosji na Ukrainę. Tylko w I kwartale 2023 r. na zamrożenie cen energii, czyli pomoc polskim rodzinom, Grupa Enea przeznaczyła blisko miliard złotych. Zaangażowanie Enei to nie tylko wkład finansowy, a także wprowadzone zmiany w organizacji pracy i dostosowanie systemów wspierających sprawną obsługę klientów korzystających z Tarczy.

Nowoczesna sieć energetyczna gwarantem bezpieczeństwa energetycznego

Grupa Enea konsekwentnie modernizuje i unowocześnia swoją sieć dystrybucyjną na terenie północno-zachodniej Polski. Priorytetem jest zagwarantowanie klientom bezpiecznych i stabilnych dostaw energii, ale także zwiększanie potencjału sieci do przyłączania nowych odnawialnych źródeł energii. Nowoczesna sieć energetyczna jest bowiem jednym z najważniejszych elementów transformacji energetycznej Polski. W tym celu modernizowane są kilometry sieci, budowane i modernizowane Główne Punkty Zasilające oraz wdrażane nowoczesne systemy do zarządzania przepływem energii.

Tylko w I kwartale 2023 r. Enea Operator zakończyła kilka ważnych zadań inwestycyjnych w województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim. W najbliższych miesiącach zakończonych zostanie kilka innych projektów. Wszystko dzięki konsekwentnej realizacji planu inwestycyjnego, w ramach którego rocznie w Grupie przeznaczany jest ponad miliard złotych na inwestycje w obszarze dystrybucji. W 2022 r. było to ponad 1,4 mld zł, plan na 2023 r. zakłada wydatki na poziomie 1,8 mld zł.

Przyłączanie nowych źródeł OZE

Nieustannie modernizowana i coraz nowocześniejsza sieć dystrybucyjna Enei Operator już dziś jest przygotowana na przyłączenie kolejnych mocy OZE. Obecnie na obszarze działania spółki przyłączonych jest ponad 158 tys. źródeł o łącznej mocy przeszło 4,7 GW. W samym 2022 r. spółka przyłączyła prawie 42 tys. OZE o mocy ponad 1,1 GW. Aktualnie wydano warunki o przyłączenie do sieci ponad 6,7 GW nowych źródeł OZE. Każda nowa inwestycja spółki zwiększa możliwości sieci umożliwiając odbiorcom korzystanie z energii elektrycznej wytworzonej w lokalnych źródłach OZE.