Uncategorized

Hybrydowe OZE: Enea Nowa Energia rozpoczyna budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie farmy wiatrowej w Darżynie

W I kwartale tego roku ruszyła budowa farmy fotowoltaicznej Darżyno. Nowa instalacja budowana przez Eneę Nowa Energia powstaje na terenie należącej do Grupy Enea farmy wiatrowej. Instalacja będzie korzystała z tego samego przyłącza co farma wiatrowa. Dzięki wykorzystaniu źródeł o różnym profilu wytwarzania energii w ramach jednego przyłącza, zdolności przesyłowe będą efektywniej wykorzystane.

PV Darżyno zlokalizowana będzie w gminie Potęgowo (woj. pomorskie), przy należącym do Enei Parku Farm Wiatrowych. Przyłącze farmy znajdować się będzie w tzw. stacji abonenckiej Parku Farm Wiatrowych Darżyno i tym samym współtworzyć będzie hybrydową instalację OZE.

Farma PV Darżyno złożona będzie z ponad 3,6 tys. paneli fotowoltaicznych (każdy o mocy 550 Wp) oraz kontenerowej stacji transformatorowej – łączna moc PV wyniesie 2 MW. Instalacja wybudowana na modułowej konstrukcji wsporczej będzie wytwarzała rocznie ok. 2 GWh energii elektrycznej. Natomiast łączna moc hybrydowej farmy OZE osiągnie 8 MW z potencjałem do produkcji rocznie ok. 17,5 GWh energii.

 Powstająca farma w Darżynie to doskonały przykład powiązania potencjału płynącego z wielu źródeł odnawialnej energii i tym samym skutecznego powiększenia korzyści inwestycyjnych, płynących z takich rozwiązań – podkreśla Stefan Traczyk, wiceprezes ds. operacyjnych Enei Nowa Energia.

Darżyno jest szóstą inwestycją PV w Grupie Enea, a jej zakończenie planowane jest na drugą połowę 2023 r. Enea Nowa Energia prowadzi również zaawansowane prace nad kolejnymi farmami fotowoltaicznymi, które wkrótce powstaną w Dygowie i Jastrowiu (druga farma PV Enei na terenie gminy).

Enea Nowa Energia jest częścią Grupy Enea, zarządza projektami opartymi na odnawialnych źródłach energii (OZE), w tym elektrowniami wodnymi, farmami wiatrowymi i  fotowoltaicznymi. Oddziały spółki zlokalizowane są na terenie całej Polski.