Radom i okolice

Wiceminister Piotr Uściński przedstawił zmiany w zakresie planowania miejscowego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało nową ustawę, która nowelizuje prawo związane z zagospodarowaniem przestrzennym. W całym kraju odbywają się konsultacje, aby przedstawić samorządowcom zmiany legislacyjne.

 

Reforma Planowania Przestrzennego skupia się głównie na ułatwieniu gminom prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej. Zwiększyć ma się również wpływ mieszkańców na zagospodarowanie swojej okolicy. Przejrzyste zasady współpracy między samorządami a przedsiębiorcami usprawnią przygotowanie rzetelnego źródła informacji.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało nową ustawę, która nowelizuje prawo związane z zagospodarowaniem przestrzennym. Wiceminister Piotr Uściński spotkał się z samorządowcami z regionu radomskiego, aby przedstawić im zmiany legislacyjne.

Zmiany przewidują uproszczenie i przyśpieszenie podczas procesu planistycznego, który ustala, jaka inwestycja może zostać zrealizowana na danym obszarze.

Planowanie przestrzenne dotyczy optymalnego zagospodarowania terenu. Ważnym aspektem jest połączenie interesów publicznych oraz prywatnych, a także realizacja celów społecznych czy gospodarczych