O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Wielki podświetlany różaniec poświęcony przez biskupa

Biskup radomski Marek Solarczyk poświęcił po Pasterce ogromny różaniec umieszczony na frontonie kościoła św. Bartłomieja we Wsoli. Różaniec ten ma kilkadziesiąt metrów długości i na noc jest podświetlany.

Na początku Mszy św., ordynariusz prosił Boga o to, aby Słowo, które stało się ciałem, było siłą życia każdego z nas.

W czasie homilii odwoływał się do czytań liturgicznych. Wyjaśniał, że w słowach proroka Izajasza zawarte jest swoiste orędzie Pana Boga, który mówi do każdego z nas:

Chcę w twoje życie wnieść światło. Chce, żeby było jasno w twoim życiu. Żebyś nie miał żadnych wahań. Żebyś nie miał wątpliwości. Żebyś był pewien tego, co robisz, kim jesteś i o co warto się starać. To jednak nie staje się natychmiast. Drogą do jasności, pewności jest zaufanie Bogu.

Z kolei nawiązując do Listu św. Pawła do Tytusa, ks. biskup pouczał, że:

Aby odnaleźć, zachować i wytrwać w tym co Boże, powinniśmy żyć rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie.

Po Eucharystii ordynariusz poświęcił różaniec.

Jak tłumaczył proboszcz parafii we Wsoli, ks. Roman Kotlinowski, różańca nie było na frontonie kościoła przez kilka tygodni. Był on poddany koniecznym pracom konserwatorskim. Potem po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, powrócił na swoje miejsce.

Historia powstania parafii św. Bartłomieja we Wsoli sięga 1440 r. Wiadomo o tym z kronik Jana Długosza. Początkowo był to drewniany kościół. W XVI w. przejęli go arianie, tzw. zakon braci mniejszych. Skradli oni święte relikwie, a kościół doprowadzili do ruiny. W 1629 r. powstał nowy kościół modrzewiowy, który zbudował Krzysztof Siemieński. W 1634 r. wsolski kościół był konsekrowany przez biskupa krakowskiego Tomasza Oborskiego. Potem znowu sakralny budynek popadał w ruinę. O nowy kościół postarali się trzej księża: Piotr Janaszek, Wacław Wójcik, Władysław Muszalski, przy wsparciu okolicznych mieszkańców. Wznoszono go z czerwonej cegły, w stylu neoromańskim. Jego budowa trwała od 1918 r. do 1930 r. Projektowali go architekci z Warszawy Jarosław Wojciechowski i Kazimierz Prokulski. Świątynia była konsekrowana w 1934 r. przez bp. Włodzimierza Jasińskiego. W 1970 r. kościół był odrestaurowany. Wystrój wnętrza świątyni jest nieoceniony. Znajdują się tam: barokowy ołtarz, krucyfiks, rzeźby św. Piotra i Pawła, oraz tabernakulum w kształcie globu z rzeźbami puttów z XVIII w. Poza tym znajdują się tam stare, zabytkowe organy o dziewięciu głosach z 1887 r., zbudowane przez warszawskiego organomistrza Ignacego Karczewskiego. Jest także obraz patrona parafii z drugiej połowy XVIII w. Są również boczne ołtarze z okresu późnego baroku. W jednym z nich jest umieszczony krucyfiks również pochodzący z drugiej połowy XVIII w. Parafia posiada także spisane i oprawione błogosławieństwo papieża Piusa XI dla proboszcza Władysława Muszalskiego i wszystkich parafian.

Więcej o historii kościoła we Wsoli tutaj.

 

Źródło: radioplus.com.pl  / parafiawsola.pl

Foto: facebook.com/parafia.wsola