Historia O tym się mówi Radom i okolice

Żołnierze gen. Langiewicza w Muzeum Wsi Radomskiej. Widowisko historyczne „Poszli w boje chłopcy nasze!”

W widowisku uczestniczyło ok. 100 rekonstruktorów z całej Polski.

– Warto pamiętać o tym, że polscy bohaterowie zawsze są gotowi do boju. To jest szczególnie ważne dzisiaj, kiedy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Ukraina walczy z Rosją, a 160 lat temu to my z nią walczyliśmy. Trzeba podkreślać takie daty – mówi Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.

Organizatorami wydarzenia byli: Związek Harcerstwa Polskiego, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Partnerami wydarzenia było Muzeum Historii Polski, Projekt współfinansowany z budżetu programu Niepodległa.

Zdjęcia: Muzeum Wsi Radomskiej