Inwestycje Na czasie Radom i okolice Społeczeństwo

Będzie kolej do Kozienic

Kozienice-Dobieszyn

Będzie kolej do Kozienic. Samorząd województwa dofinansuje budowę 23,5-kilometrowego odcinka linii kolejowej Kozienice–Dobieszyn.

Całkowicie nowa, jednotorowa i zelektryfikowana – taka będzie linia kolejowa Świerże Górne–Dobieszyn. Połączy ona linię kolejową nr 77 (Janików–Świerże Górne) z linią nr 8 Warszawa–Radom. Powstanie 23,5-kilometrowy odcinek. Projekt zakłada również budowę 5 punktów obsługi pasażerskiej, budowę 2 mostów kolejowych oraz usunięcie 23 kolizji z drogami. Odległość od Warszawy wyniesie 107,7 km.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, to bardzo ambitny i potrzebny projekt, który zmieni komunikacyjne oblicze regionu radomskiego i znacznie polepszy komfort podróżowania z i do Kozienic.

– To jeden z czterech mazowieckich projektów linii kolejowych, które zostały zakwalifikowane do programu Kolej Plus. Chcemy wesprzeć i tę inwestycję niebagatelną kwotą 45 mln zł. To ogromna szansa na rozwój dla miasta i okolic

dodaje marszałek.

Długo wyczekiwana i potrzebna inwestycja

Kolej w Kozienicach to temat, który od lat rozbrzmiewa w debacie społecznej. Budowa linii kolejowej będzie oznaczała lepszy i szybszy dojazd do Radomia i Warszawy, ale także nowe możliwości rozwojowe dla miasta i powiatu. Wicemarszałek Rafał Rajkowski przypomina, że zgodę na dofinansowanie linii wyrazili radni województwa mazowieckiego.

– Bez naszej pomocy finansowej projekt nie miałby szansy na powodzenie. Jego całkowita wartość to 321 mln zł, gminy muszą zapewnić 15-procentowy wkład własny do projektu. To aż 48 mln zł. Postanowiliśmy więc pomóc w realizacji tego ważnego dla mieszkańców Kozienic i ziemi radomskiej projektu. Nasz udział to 45 mln zł, czyli praktycznie całość wkładu własnego. Dokładnie tyle, aby zapewnić realizację i powodzenie tej inwestycji

mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego, Rafał Rajkowski.

Kolej w Kozienicach

Liderem projektu „Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego” jest gmina Kozienice. Do projektu przystąpiła również gmina Głowaczów, przez którą ma przebiegać trasa kolei. Obie gminy wystąpiły do zarządu województwa z wnioskiem o wsparcie finansowe inwestycji.

Radny województwa Leszek Przybytniak podkreśla, że samorząd województwa wspiera rozwój połączeń kolejowych na Mazowszu.

Staramy się przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu na Mazowszu. Budowa linii kolejowej do Kozienic to właśnie takie działanie. Znacznie poprawi ona dojazd z Kozienic do Warszawy i Radomia, a tym samym dostęp do szkół, lekarzy, urzędów, ale także muzeów czy teatrów

mówił Leszek Przybytniak, radny województwa mazowieckiego.

Zgodnie z podpisaną dzisiaj umową samorząd województwa mazowieckiego przekaże gminie Kozienice, liderowi projektu, 45 mln zł w formie dotacji. Środki będą przekazywane w latach 2026–2028.

Tomasz Śmietanka, radny województwa, zaznacza, że bez wsparcia finansowego z budżetu województwa mazowieckiego budowa linii kolejowej nie miałaby szans na powodzenie.

– Środki z naszego budżetu to praktycznie cały wkład własny do projektu. Umożliwiamy tym samym powodzenie tego projektu. Jako radny z regionu radomskiego czekam z niecierpliwością na pierwsze pociągi relacji Kozienice–Warszawa, Kozienice–Radom

mówił Tomasz Śmietanka, radny województwa mazowieckiego.

Aktualnie trwają prace nad dokumentacją projektową.