Inwestycje Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Wyróżnione

Budżet województwa na 2023 rok. Ponad 223 mln zł dla subregionu radomskiego

Budżet województwa na 2023 rok zakłada ponad 223 miliony złotych inwestycji w subregionie radomskim.

W planach jest między innymi kontynuacja budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy szpitalu wojewódzkim w Radomiu, nowej siedziby Zespołu Szkół Leśnych w Garbatce Letnisku, budowa dwóch budynków na terenie muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, a także dalsza rozbudowa dróg wojewódzkich. Wicemarszałek Rafał Rajkowski podkreślił, że w 2022 roku niemal 600 inwestycji otrzymało wsparcie samorządu województwa lub zostało zrealizowanych bezpośrednio przez jednostki samorządu.

Jak informowaliśmy, w grudniu radni województwa mazowieckiego przyjęli przyszłoroczny budżet województwa mazowieckiego. Dochody województwa w 2023 roku osiągną ponad 5,66 mld zł. To o 1,1 mld zł więcej niż w roku obecnym. Przyszłoroczne wydatki zostały określone na ponad 6,7 mld zł. Na modernizacje i rozbudowy dróg, placówek medycznych, instytucji kultury czy szkół władze regionu przeznaczą blisko 2 mld zł. Ponad 700 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie gmin, powiatów, a także organizacji pozarządowych, z tego prawie 660 mln zł na realizację programów wsparcia.

Ponad 80,5 miliona złotych na inwestycje drogowe

Od lat wydatki na modernizację i rozbudowę dróg stanowią największą pozycję w budżecie. 70 milionów złotych pochłoną budowy i modernizacje, a kolejne 10 mln zł remonty dróg w regionie radomskim i powiecie grójeckim. Jak zaznacza radny województwa mazowieckiego, Leszek Przybytniak, inwestycje drogowe są konieczne dla rozwoju województwa.

– Przyszłoroczne plany wyglądają w tym zakresie bardzo obiecująco, przebudowane zostaną między innymi droga wojewódzka nr 737 w Siczkach oraz ul. Kolejowa w Jedlni-Letnisku, rozbudowa czeka także drogi – nr 787 w Pionkach, nr 727 w Wierzbicy czy numer 740 na terenie gmin Przytyk i Zakrzew – zauważył Przybytniak.

Wicemarszałek Rajkowski podkreślił znaczenie inwestycji w budowę drogi nr 747 dla rozwoju ziemi lipskiej. Wartość całej inwestycji wyniesie ponad 0,5 mld zł. Umowa na jej realizację ma zostać podpisana w II kwartale przyszłego roku. Realizacja ma potrwać 4 lata.

– To podobna skala inwestycji co zachodnia obwodnica Radomia. Będzie ona realizowana przez samorząd województwa, konkretnie przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Będzie to największa inwestycja drogowa realizowana przez samorząd województwa – mówił Rajkowski.

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:

 • budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą – 17 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko – blisko 6 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w Siczkach – 8 mln zł;
 • budowa chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 w m. Lipa Miklas;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na terenie Pionek – 9 mln zł;
 • rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy – 7,5 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary – 1 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Zakrzew – 6 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w m. Żerdź – 7 mln złotych;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska – 730 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Planowane remonty:

 • remont 910-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 727, ul. Kościuszki w Szydłowcu – 2,6 mln zł;
 • remont 945-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 740 – 5 mln zł;
 • remont 1,8 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 731 – ponad 2,5 mln zł.

47,5 miliona zł na inwestycje w radomskich placówkach medycznych

W 2023 roku władze Mazowsza przeznaczą ponad 537 mln zł na inwestycje w marszałkowskich szpitalach, w tym 47,5 mln zł na inwestycje w placówkach subregionu radomskiego, z czego ok. 46 mln zł trafi do szpitala na Józefowie. O szczegółach inwestycji opowiedziała Bożenna Pacholczak, prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Wśród największych planowanych na przyszły rok inwestycji znalazły się:

 • budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – ponad 42,6 mln zł na 2023 rok (łączne nakłady z budżetu województwa to ponad 88,6 mln zł);
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym – ponad 642 tys. zł na 2023 rok (łączna wartość inwestycji to ponad 7,6 mln zł);
 • modernizacja wewnętrznych dróg i chodników udostępnionych dla ludności na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 974 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza;
 • modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i budynku hydroforni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym – ponad 976 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza;
 • poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego – ponad 1,6 mln zł na 2023 rok (łączna wartość całej inwestycji to ponad 24,8 mln zł);
 • rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu – 563 tys. zł w 2023 roku (łączne nakłady z budżetu województwa do ponad 3,2 mln zł);
 • przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi na terenie SWPZZPOZ – 950 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

90,6 miliona złotych na szkoły

Ponad 90 mln zł pochłoną w 2023 roku inwestycje w dwóch placówkach regionu radomskiego.

Na dokończenie trwającej w Garbatce Letnisku budowy nowej siedziby szkoły drzewnej władze regionu przeznaczą blisko 73 mln zł. Pierwotny zakładany koszt inwestycji wynosił ok. 90 mln zł, obecnie wzrósł do ok. 110 mln zł.

Przebudowa czeka również Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Prace obejmą m.in. rozbudowę budynku i zagospodarowanie terenu. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 18 mln zł.

4,4 miliona złotych na instytucje kultury w subregionie radomskim

Na inwestycje w instytucjach kultury samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w 2023 roku blisko 4,4 mln zł. Zmiany czekają Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W przyszłym roku ponad 2,8 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego pochłonie budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Łączna wartość całej inwestycji to 13,5 mln zł (pierwotnie 9 mln zł). Na 2023 rok zaplanowane jest także zakończenie konserwacji i adaptacji zabytkowej oficyny dworskiej wchodzącej w skład zespołu dworsko-pałacowego w Czarnolesie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył blisko 1,2 miliona złotych.

660 milionów złotych na programy wsparcia

Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy środki na wsparcie samorządów lokalnych. Oprócz dotychczasowych programów pojawią się też nowe propozycje. Na ich realizację władze regionu przeznaczą ponad 660 milionów złotych.

 • Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 476 mln zł;
 • Mazowsze dla sportu – 50 mln zł;
 • Mazowsze dla straży pożarnej – 22,3 mln zł;
 • Mazowsze dla klimatu – 15,5 mln zł;
 • Mazowsze dla zabytków – 13,8 mln zł;
 • Autobusy dla mazowieckich szkół – 13,3 mln zł;
 • Mazowsze dla melioracji – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla sołectw – 11,4 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego powietrza – 10,3 mln zł;
 • Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich – 5,5 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego ciepła – 5 mln zł;
 • Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych – 5 mln zł;
 • Tory szkoleniowo-treningowe dla jednostek OSP z województwa mazowieckiego – 4 mln zł;
 • Mazowsze dla zwierząt – 3 mln zł;
 • Mazowsze dla zdrowia kobiety – 3 mln zł;
 • Mazowsze dla miejsc pamięci – 2 mln zł;
 • Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu – 2 mln zł;
 • Mazowsze dla działkowców – 1,7 mln zł;
 • Mazowsze dla seniorów – 1,2 mln zł
 • Mazowsze dla młodzieży – 1,1 mln zł;

52,9 mln zł w 2023 roku władze województwa przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Samorząd województwa mazowieckiego zaproponował także Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczenie 2 mln zł na dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej i kolejnych 2 mln zł na Policję Państwową.

Radny Przybytniak podkreślił szczególne znaczenie dofinansowań dla sołectw. Jak zauważył, w 2023 roku samorząd dokona dzięki temu inwestycji „w praktycznie wszystkich mniejszych miejscowościach województwa”.

Budżet Obywatelski Mazowsza

Jak informowaliśmy, Budżet Obywatelski Mazowsza to część budżetu województwa mazowieckiego, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu sami mieszkańcy. W puli jest 25 mln zł. W 4 edycji BOM-u, podobnie jak w poprzednich, można ubiegać się o wsparcie na zadania o charakterze inwestycyjnym. Są to tak zwane twarde projekty, czyli np. karetka, ścieżka pieszo-rowerowa czy boisko. Co istotne, budowa nowego obiektu może być realizowana tylko na nieruchomościach należących do samorządów województwa mazowieckiego lub jego jednostek organizacyjnych czy spółek. Na finansowanie z budżetu województwa mogą liczyć także pomysłodawcy zadań o charakterze nieinwestycyjnym, inaczej tzw. miękkich, tj. np. szkolenia, warsztaty, wydarzenia tematyczne, zawody, czy koncerty.

Samorząd województwa kupił dwie kamienice na rynku. Ich remont to koszt kilkudziesięciu milionów złotych