Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Ciężkie warunki ubiegłorocznego budżetu miasta. Prezydent komentuje

W ubiegłym roku miasto realizowało swój budżet w ciężkich warunkach, niewystarczająca subwencja oświatowa czy wzrost stóp procentowych to problemy, to nie jedyne problemy z którymi musiało sobie radzić miasto.

Relatywny spadek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, niewystarczająca subwencja oświatowa, wzrost stóp procentowych, wzrost kosztów zakupu towarów i usług oraz niewystarczające wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych – w takich warunkach miasto realizowało swój zeszłoroczny budżet.

Rozpoczęły się prace przy trasie NS

Sprawozdanie z jego wykonania zostanie przedstawione radnym podczas zaplanowanej na poniedziałek absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej.

– Oceniam, że w tych trudnych warunkach poradziliśmy sobie, aczkolwiek bez radykalnej zmiany systemu finansowania samorządów, w kolejnych latach bardzo trudno będzie realizować zadania stojące przed miastem. Mam nadzieję, że wiele zmieni się po jesiennych wyborach – mówi prezydent Radosław Witkowski.

W 2022 roku dochody miasta wyniosły prawie 1 mld 457 mln zł, a wydatki – 1 mld 491 mln zł. Rok zamknął się deficytem wynoszącym 34,5 mln zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi wyniosła natomiast nieco ponad 45 mln zł.

Z wyliczeń miasta wynika, że w 2022 roku samorząd stracił na wprowadzonych przez rząd zmianach podatkowych ponad 33 mln zł dochodu z tytułu udziału w PIT. W sumie w latach 2020-2023, już po uwzględnieniu rekompensaty i zwiększonej subwencji z budżetu państwa, utracone dochody wyniosły ponad 146 mln zł.

– To więcej, niż nasz tegoroczny budżet inwestycyjny. Jest to potężne uderzenie w podwaliny samorządności – podkreśla prezydent.

Jak co roku, najwięcej pieniędzy miasto wydało na edukację. To kwota ponad 607 mln zł, z czego ponad 193 mln zł, ze względu na niewystarczającą subwencję oświatową, miasto musiało wygospodarować z własnych środków. Do komunikacji miejskiej trzeba było wypłacić 55,5 mln zł. Wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły bowiem 22,7 mln zł pokrywając niespełna 30 proc. kosztów. Z kolei do odbioru odpadów, czyli systemu, który zgodnie z prawem powinien się sam finansować, miasto musiało dopłacić ponad 14 mln zł.

– Radni Prawa i Sprawiedliwości podnosili w dyskusjach różne argumenty, ale prawda jest taka, że jeśli tzw. opłata śmieciowa jest zbyt niska, to brakujące pieniądze trzeba wyłożyć z budżetu miasta, czyli z podatków płaconych przez mieszkańców. Nie powinniśmy się oszukiwać. Jeśli stłuczemy termometr to nie będzie to oznaczało, że spadła gorączka – tłumaczył Radosław Witkowski.

W zeszłym roku na inwestycje miasto wydało prawie 115 mln złotych. Wśród zadań drogowych były m.in. przebudowa ulicy Wolność, przebudowa ulic w ramach czynów społecznych, rozbudowa ul. Piwnej i Zgodnej czy utwardzanie ulic w ramach Radomskiego Programu Drogowego.

Radom nie stara się o rekordowe pieniądze z Unii Europejskiej?

W 2022 roku powstał też nowy żłobek przy ul. Batalionów Chłopskich i przedszkole przy ul Kujawskiej, została przeprowadzona termomodernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych, powstały nowe boiska przy „Elektroniku” oraz Zespole Szkół im. Hubala. Były też prowadzone remonty i zakupy dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Źródło: UM Radom