O tym się mówi Radom i okolice

Czy zapłacimy wyższy podatek od nieruchomości? Radni podjęli decyzje

Prezydent wnioskował o podwyższenie stawek za podatek od nieruchomości. Uzyskane w ten sposób środki finansowe umożliwiłyby przyszłoroczną realizację inwestycji.

Wczoraj odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomiu. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała dotycząca określenia rocznych stawek za podatek od nieruchomości. Wpływy z podwyżek mogły przynieść miastu dodatkowe dochody w wysokości 16 mln zł. Kwota ta umożliwiłaby przyszłoroczną realizacje najważniejszych inwestycji: Trasa N-S – od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków – etap III 6 000 000 zł, budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” 5 000 000 zł, przebudowa skrzyżowania ul. Maratońska/ ul. Dębowa 3 500 000 zł.

Zagłosowało 26 radnych. Za przyjęciem uchwały było 12 radnych, przeciw było 14 radnych. Uchwała po raz kolejny została odrzucona.

Źródło informacji: LXXXVI. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomiu

Foto: Pixabay