O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Diecezja Radomska obchodziła 31 rocznicę

Diecezja Radomska została ustanowiona 25 marca 1992 r. Z tej okazji w sobotę 25 marca w radomskiej katedrze sprawowana była Msza Św. pod przewodnictwem bp Marka Solarczyka. Wręczone też zostały dekrety nowym nadzwyczajnym szafarzom świeckim.

Na samym początku Mszy Św. bp Solarczyk powiedział:

– W ten wyjątkowy dzień 25 marca, gdy Kościół rozważa, przeżywa i dziękuje Bogu za tajemnicę Zwiastowania Pańskiego, kiedy Kościół przywołuje orędownictwa Matki Najświętszej, prosząc o umocnienie w tej wierności, wytrwałości na Bożych drogach, wypełnianiu Bożych dzieł w życiu mocą Bożego Ducha, my się też gromadzimy w naszej katedrze radomskiej, aby zawierzyć całą wspólnotę naszego Kościoła, dziękując za wszystkich pasterzy, kapłanów, za wszystkich zaangażowanych w to wszystko, co jest bogactwem Boga ofiarowanym człowiekowi w naszych parafiach, wspólnotach, w wielu dziełach i inicjatywach. W wyjątkowy sposób wspominamy naszego pierwszego biskupa – bp. Edwarda Materskiego, którego 11. rocznicę śmierci wczoraj przeżywaliśmy. Obecność każdego kapłana, obecność alumnów, obecność osób życia konsekrowanego i was, drodzy bracia i siostry, jest najpiękniejszym znakiem tego wyjątkowego daru i Bożego życia, które jest wpisane w naszą diecezję i które trwa, które dzisiaj zawierzamy, prosząc, abyśmy byli wierni, abyśmy byli wytrwali, aby przez naszą ufność i ofiarność Boże dzieła się rozwijały dzisiaj i w następnych latach – mówił bp Marek Solarczyk.

W homilii radomski biskup nawiązał do pierwszego czytania podczas liturgii tego świątecznego dnia, do fragmentu z Księgi proroka Izajasza, dotyczącej zapowiedzi Emmanuela, która jest wyjątkową tajemnicą, potwierdzającą, że Bóg jest z nami.

-Bóg jest z nami, jest z człowiekiem, w życiu człowieka i dla człowieka, aby to życie wspierać, przemieniać, kształtować i rozwijać w człowieku wieczne życie. Jakże to jest wyjątkowy znak i wyjątkowa treść, która kieruje nas do tajemnicy diecezji. W rocznicę jej ustanowienia, z całym szacunkiem i z wdzięcznością za te minione, poprzednie wieki, które były związane z życiem wiary ludu tutaj mieszkającego, chociaż organizacyjnie, w strukturach Kościoła odniesione do innych stolic biskupich (…) Dziękujemy za to, dziękujemy za każdego z was. Dziękujemy za każdego kapłana, za każdą osobę życia konsekrowanego, za małżonków, którzy w swoim życiu niosą to pragnienie miłości i to oddanie w wychowaniu kolejnych pokoleń. Nie sposób tu wymienić wszystkich tajemnic życia i wiary, ale przecież one żyją i trwają – powiedział bp. Solarczyk

Wspomniał też, że w tym czasie w wielu parafiach odbywają się rekolekcje wielkopostne, które  też są jakimś znakiem obecności Pana Boga.

-Każdy człowiek stający z wrażliwością wobec Boga, otwierający swoje serce i proszący o miłosierdzie w sakramencie pokuty, a potem przeżywający tę wielką radość dziecka Bożego w Eucharystii poprzez Komunię Św. jest cudownym znakiem, ze Bóg z nami. I za to dzisiaj chcemy dziękować. Stajemy też z cała wrażliwością i szczerością i odpowiedzialnością za to, co teraz i za to, co jutro – mówił bp. Solarczyk

Radomski ordynariusz przywołał też słowa z Listu do Hebrajczyków „Uświęceni jesteśmy przez ofiarę Ciała Jezusa Chrystusa, raz na zawsze”.

-Poprzez autora odwołującego się do tych znaków i doświadczeń starego przymierza, mamy szansę dotknąć, rozważyć, przyjąć, ucieszyć się i napełnić nadzieją przez osobę Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela (…) To ciągle jest wielkim zaproszeniem, abyśmy z jednej strony trwali, wołali i czerpali z łaski, którą Bóg ofiarowuje nam w tym zbawczym dziele Jezusa Chrystusa mocą Ducha Świętego, ale żebyśmy również potrafili to zanieść dalej (…) Tak wiele jesteśmy w stanie zauważyć, wiele spraw jesteśmy w stanie zaplanować, ale ciągle jest wielkie wołanie abyśmy byli tymi, którzy będą w swoich sercach wołali; „Chcę pełnić wolę Twoją Boże”. Wierzę i ufam, ze jesteś. Z tą ufnością zawierzam Ci moje życie i chcę odczytać Twoje życie. Chcę być gotowy, aby dzielić tym się życiem, aby nieść je, ale również być jego znakiem, jego źródłem, umocnieniem dla innych.

Biskup Marek Solarczyk przypomniał również o obchodzonym tego dnia Dniu Świętości Życia.

-Można rozważać na wiele sposobów tę prawdę, ale ona zaczyna się od świętości, od samego Boga, który jest dawcą życia, które kiedy powstaje już się nigdy nie kończy, nawet jeżeli gdzieś w nim dokonują się różne przemiany, czy też wtedy, gdy człowiek potrafi podjąć różne decyzje, aby go w wymiarze ziemskim zakończyć. Trwa, bo jest z Boga i niesie świętość Boga. Mówimy też, że chcemy żyć prawdą o Kościele, który jest powszechny. (…) Skoro z Chrystusem, skoro z darem świętości, skoro z tą wielka troską o to, aby to co Boże trwało, to przecież to Chrystus przyniósł, abyśmy byli uświęceni raz na zawsze. Chcemy to nieść, chcemy to chronić, walczyć o to dla tych, którzy są razem z nami, dla tych, którzy może osłabli, może zagubili się, dla tych, którzy być może jeszcze nie usłyszeli, chociaż to się wydaje po ludzku wręcz niemożliwe, ale może nigdy nie doświadczyli Boga, który jest i ich kocha, z którym warto złączyć życie.

Na koniec homilii radomski ordynariusz prosił Matkę Bożą o orędownictwo.

-Maryja uczy nas, że Kościół jest naszą Matką. Wołajmy i prośmy Ją, aby była nasza orędowniczką i przewodniczką, abyśmy tak, jak Ona potrafili tak zespolić się z Jezusem Chrystusem, jak tylko Matka potrafi zjednoczyć się ze swoim Synem od tajemnicy poczęcia przez każdą kolejną chwilę ludzkiego tchnienia, ale przede wszystkim tchnienia Boga. Niech Ona oręduje za nami, abyśmy tak jak Maryja potrafili przyjąć moc Ducha Świętego, która nas również osłania, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego, abyśmy także również i my przejęli się i uwierzyli, że Jezus, Ten z którym się zjednoczyliśmy, tak jak Ona, kiedy to usłyszała w Nazarecie: jest tym, który będzie i nosi imię Jezus – Bóg zbawia i będzie panował nad domem Jakuba, a Jego panowaniu nie będzie końca. On jest naszym Panem, niech kształtuje, niech przemienia, niech udoskonala to, co jest naszym życiem i osobistym i wspólnym, publicznym i doświadczeniem życia Kościoła. Niech Maryja wyprasza nam również taką ufność i wierność, abyśmy pragnąc trwać w wierności dla Boga zawsze potrafili nie tylko powtarzać, ale żyć według słów: niech mi się stanie według Twego Słowa – mówił bp Marek Solarczyk

Po homilii bp Marek Solarczyk ustanowił nowych 15 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, wręczył im dekrety i udzielił posługi, prosząc Boga o błogosławieństwo dla nich. Poświęcił i wręczył im także krzyże.

We Mszy św. z okazji 31 rocznicy ustanowienia Diecezji Radomskiej uczestniczyli również parlamentarzyści. Byli wśród nich: Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, Wojciech Skurkiewicz i Marek Suski. Obecny był także starosta radomski Waldemar Trelka.

 

Źródła: radioplus.com.pl / radom.gosc.pl

Foto: radioplus.com.pl