Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Droga gminna w Modrzejowicach oficjalnie otwarta!

Droga gminna w Modrzejowicach oficjalnie otwarta! Koszt inwestycji to ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych.

W poniedziałek, 21 sierpnia, nastąpiło oficjalne otwarcie drogi gminnej w Modrzejowicach w gminie Skaryszew. W uroczystym i symbolicznym otwarciu drogi poprzez przecięcie wstęgi wzięli udział:

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew Pan Dariusz Piątek, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Pan Robert Faryna, Poseł na Sejm RP Pan Marek Suski, Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Kosztowniak, Poseł na Sejm RP Pani Anna Kwiecień, Poseł na Sejm RP Pan Radosław Fogiel, Poseł na Sejm RP Pan Dariusz Bąk, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz,  ks. kan. dr Dariusz Skrok, Proboszcz parafii w Skaryszewie, Radni Rady Miejskiej w Skaryszewie: Pan Piotr Domagała, Pani Anna Borkowicz, Pani Justyna Grys, Pan Krzysztof Chojnacki, Pan Robert Kupidura, Pan Waldemar Łukasiewicz, Pan Leszek Skórnicki, Przedstawiciel Wykonawcy drogi Budromost Pan Damian Górski, Dyrektor PSP w Modrzejowicach Pan Artur Janiak, Sołtys Sołectwa Modrzejowice Pani Urszula Banatowska oraz mieszkańcy Modrzejowic.

– Gratuluje Mieszkańcom tej pięknej inwestycji i proszę ich o bezpieczną jazdę. Mnie cieszy także infrastruktura, którą wykonaliśmy przy szkole

– mówił Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew Pan Dariusz Piątek.


Głos zabrał także Marek Suski.

– Cieszymy się, że z funduszu wsparcia dla gmin Gmina Skaryszew może skorzystać. Ta droga wygląda imponująco: chodniki, wjazdy na posesję zatoczki

– mówił w czasie otwarcia Poseł Pan Marek Suski.

Na zakończenie uroczystości w remizie OSP w Modrzejowicach zaproszeni gości udali się na poczęstunek przygotowany prze Koło Gospodyń Wiejskich w Modrzejowicach, za co serdecznie dziękujemy.

Odcinek drogi, który został wyremontowany ma długość 1 504 metrów.  Prace przy budowie polegały na robotach rozbiórkowych. Ponadto została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5,5 m oraz chodnik i zjazdy do gospodarstw.

Dodatkowo dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczniów  na wysokości szkoły został wykonany próg zwalniający z betonu asfaltowego oraz utworzono oznakowania pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Całkowity koszt przebudowy drogi to: 3 618 797,16 zł, z czego kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD to 1 990 000,00 zł.