Polska i świat

Edukatorzy seksualni nie byli sprawdzani w rejestrze pedofilów. Rzecznik Praw Dziecka wyciąga konsekwencje

Kontrola Rzecznika Praw Dziecka wykazała, że fundacje i stowarzyszenia, które zajmują się między innymi edukacją seksualną nieletnich, nie zweryfikowały swoich współpracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Pierwsze wnioski o ukaranie trafiły do sądu.

 

Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził kontrolę w związku z sygnałami o niewypełnianiu przez stowarzyszenia i fundacje zajmujące się m.in. edukacją seksualną dzieci i młodzieży ustawowego obowiązku weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym swoich pracowników lub osób prowadzących działalność związaną z wychowaniem czy edukacją.  Wykazano, że pomimo panującego obowiązku prawnego nie sprawdziły swoich współpracowników. Grozi za to kara aresztu, pierwsze wnioski o ukaranie trafiły do sądu.

Od września miliony dzieci i młodzieży wróciły do szkół. Ruszyły zajęcia pozaszkolne, zapełniły się domy kultury, pracownie artystyczne i kluby sportowe. Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzanie nie tylko stanu technicznego wszelkich urządzeń, pomocy dydaktycznych czy sprzętu sportowo-rekreacyjnego, lecz także weryfikacja osób, które pracują z dziećmi. Tego wymagają przepisy. Niestety, moja kontrola wykazała, że prawo jest lekceważone, za co posypią się kary – Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Skontrolowano 48 organizacji pozarządowych, w tym także organizacji religijnych. Podczas kontroli wykazano przypadki, w których fundacje i stowarzyszenia nie tylko nie zweryfikowały swoich pracowników i współpracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, ale niektóre nawet nie założyły kont w tym rejestrze. O  wszystkich ujawnionych przypadkach łamania prawa została zawiadomiona policja i prokuratura. Pierwszy wniosek o ukaranie policja już przekazała do sądu. Będą kolejne. Sprawa została przekazana również do wiadomości Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Sprawiedliwości oraz Państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Wśród takich organizacji są:

  • Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny z siedzibą w Warszawie – w jej ramach Grupa Ponton prowadziła zajęcia w szkołach;
  • Stowarzyszenie Lambda z siedzibą w Warszawie, które prowadziło warsztaty z dziećmi;
  • Fundacja Edukacji Społecznej z siedzibą w Warszawie, która prowadziło zajęcia edukacyjne w szkołach;
  • Stowarzyszenie Kampania Przeciwko Homofobii z siedzibą w Warszawie, które prowadziło akcję Tęczowy Piątek w szkołach;
  • Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych z siedzibą w Gdańsku, prowadzące program Zdrovve Love z udziałem dzieci i młodzieży;
  • Stowarzyszenie Grupa Stonewall z siedzibą w Poznaniu, prowadzące zajęcia edukacji seksualnej w szkołach;
  • Fundacja Edukabe z siedzibą w Łodzi, która realizowała projekty w szkołach podstawowych.

Źródło informacji: Rzecznik Praw Dziecka