Historia O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Film o Sergiuszu Paplińskim ps. Kawka już dostępny! [+VIDEO]

W serwisie YouTube pojawił się film dokumentalny o niezwykłej postaci, Sergiuszu Paplińskim ps. Kawka, który był żołnierzem AK. Film przedstawia wspomnienia partyzanckie z okresu wojny i powojenne represje komunistyczne.

Sergiusz Papliński ps. Kawka był żołnierzem AK. Brał udział w kluczowych akcjach partyzanckich zgrupowania „Szarego” w lasach iłżeckich, starachowickich, koneckich. 5 czerwca 1944 r. brał udział w rozbiciu więzienia w Końskich. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał w konspiracji antykomunistycznej.

Został schwytany i uwięziony w Radomiu. 9 września 1945 r. (w dniu swoich urodzin i imienin) został uwolniony po jego rozbiciu przez oddział Stefana Bembińskiego „Harnasia” Wstąpił w szeregi Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Prowadził walkę dywersyjną na terenie Pomorza.

W 1946 roku zmuszony był opuścić Polskę. W mundurze NKWD przedostał się do Berlina, do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Następnie z obozu przejściowego dostał się do Anglii i tam działał w strukturach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

W Anglii skończył szkołę artystyczną i zaczął malować obrazy. Zmarł w 2022 roku. Jego ostatnia wolą było spocząć w Radomiu. Armia Krajowa była podziemnym Wojskiem Polskim, częścią Sił Zbrojnych RP podległych konstytucyjnym władzom państwowym działającym na obczyźnie.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Z6e-031tUa8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>