Duszpasterstwo Akademickie Na czasie O tym się mówi Religia Wyróżnione

Iść w stronę Zmartwychwstałego

Duszpasterstwo Akademickie Radom, Słowo na niedzielę

Możesz każdego dnia po przebudzeniu biec albo spokojnie iść. Najważniejsze, byś miał cel – spotkać  Zmartwychwstałego.

Dzisiejszy poranek dla chrześcijan Kościoła Rzymskokatolickiego jest najważniejszym porankiem w całym roku. Poranek WIELKANOCNY objawia nam bowiem prawdę o sensie i celu naszego ziemskiego życia, naszego codziennego starania, naszego zmagania o wiarę i dobre życie. Jezus Chrystus powstał z martwych. Własną mocą pokonał śmierć, a przez swoją Mękę i Śmierć na krzyżu pokonał nasze ludzkie słabości i grzechy. Odkupił nas na wieczność.

Zaczerpnijmy dwa obrazy z dzisiejszego Słowa Bożego.

Pierwszy to obraz Marii Magdaleny, która udaje się do grobu, gdy jeszcze panuje ciemność. Zapewne prowadzi Ją tam tęsknota za swoim Mistrzem i Nauczycielem. Ta ciemność to nie tylko ustępująca noc oczekująca na brzask poranka. Ta ciemność to zapewne jakaś rozpacz, która odbiera sens i radość życia. Gdzieś zgubiły się wszystkie plany i marzenia. Wykradziono jej z życia przewodnika. Wykradziono jej MIŁOŚĆ. Idzie zatem do grobu, by opłakiwać swoje stracone nadzieje. Chociaż oddzielona grubym kamieniem grobowym, chce pobyć w bliskości Jezusa.

Uczy nas Maria Magdalena, że pośród tak wielu różnych przeciwności życia, trudów i zmagań, gdy świat wali się nam na głowę, nie można zostać w miejscu. Potrzeba iść. Ważne, by iść w kierunku Jezusa, który przecież obiecał: JA JESTEM Z WAMI PRZEZ WSZYSTKIE DNI, AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA.

Drugi obraz to Apostołowie, którzy jak pisze Ewangelista, biegną do grobu. Na wieść, że nie ma ciała Jezusa, jak najszybciej starają się dotrzeć do grobu Zbawiciela.

Pomyśl dzisiaj, ile razy słyszałeś Dobrą Nowinę o Jezusie. Ile osób w ciągu Twojego życia próbowało Cię przekonać o wielkiej mocy i miłości Jezusa do Ciebie. Czy biegniesz, by Go spotkać? Spróbuj zdefiniować, jakie hamulce zatrzymują Cię w drodze do Zbawiciela. I bądź odważny, by zebrać w sobie siły i podjąć bieg w stronę Jezusa. On prawdziwie Zmartwychwstał. Jego grób jest pusty.

Życzę wszystkim Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie z grobu powstał Alleluja!

ks. Mariusz Chamerski