O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Jak udzielić pierwszej pomocy w nagłych przypadkach?

Jak udzielić pierwszej pomocy w nagłych przypadkach? Jak zachować się będąc świadkiem wypadku, ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz wykonać RKO.

Podstawowe zachowania w razie wypadku

Niekiedy możemy być świadkami wypadku, w skutek którego pojawią się poszkodowani. Według prawa każdy obywatel ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Można odstąpić od udzielenia pierwszej pomocy, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1) udzielenie tej pomocy może zagrozić życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu uprawnionego lub innej osoby;
2) udzielenie tej pomocy spowodowałoby konieczność zaniechania przez uprawnionego czynności ochronnych wobec osób, ważnych obiektów, urządzeń lub obszarów lub w ramach konwoju lub doprowadzenia;
3) udzielenie pomocy osobie poszkodowanej zostało zapewnione przez inne osoby lub podmioty zobowiązane do jej udzielenia.

Tak więc udzielając pierwszej pomocy należy zadbać w pierwszej kolejności o własne bezpieczeństwo. Jeśli miejsce zdarzenia nie jest bezpieczne, nie można przystąpić do udzielania pomocy lecz należy wezwać służby ratunkowe. Przypominamy, że numer na pogotowie ratunkowe to 999, na straż pożarną 998, na policję 997, a numer do wszystkich służb to 112. Jeśli zagrożone jest zdrowie lub życie poszkodowanego również należy wezwać wykwalifikowane służby.

Jak oceniać stan poszkodowanego?

Przy ocenie stanu osoby poszkodowanej należy unikać kontaktu z jej wydzielinami, w szczególności z krwią. Powinniśmy posłużyć się w tym celu jednorazowymi rękawiczkami z apteczki lub, w razie braku apteczki, dostępną folią.  Sprawdzając stan poszkodowanego zaczynamy od zapytania czy wszystko w porządku. W razie braku odpowiedzi musimy lekko potrząsnąć poszkodowanym. Jeżeli jest przytomny i reaguje, należy zostawić go w zastanej pozycji, chyba że zagraża mu niebezpieczeństwo. Następnie trzeba dowiedzieć się od poszkodowanego jak najwięcej o jego stanie zdrowia (jak się czuje i czy na coś choruje) oraz o okolicznościach zajścia. W razie konieczności należy zadzwonić po służby. Dzwoniąc na numer alarmowy zawsze można uzyskać wsparcie i wskazówki jak postępować by pomóc osobie poszkodowanej. W czasie udzielania pierwszej pomocy należy również pamiętać o regularnym kontrolowaniu stanu poszkodowanego.

Co zrobić, gdy ofiara wypadku nie reaguje i nie oddycha?

Jeśli natomiast poszkodowany nie reaguje, a co gorsza nie oddycha, warto zawołać o pomoc, pozostając jednocześnie z poszkodowanym. Warto jest mieć kogoś do pomocy w takich przypadkach, jedna osoba może skupić się na udzielaniu pomocy poszkodowanemu, a druga wezwać służby. Udzielanie pierwszej pomocy osobie nieoddychającej polega na usunięciu z jej dróg oddechowych widocznych ciał obcych i zanieczyszczeń. Następnie należy odgiąć głowę poszkodowanego i wysunąć jego żuchwę do przodu. Po wykonaniu tych czynności trzeba sprawdzić, czy poszkodowany zaczął oddychać- przez 10 sekund nasłuchujemy jego oddechu, przykładamy policzek do osoby poszkodowanej, by jedocześnie poczuć i usłyszeć jej oddech. Jeśli poszkodowany zaczął oddychać prawidłowo, wystarczy ułożyć go w pozycji bocznej bezpiecznej, wezwać zespół ratownictwa medycznego oraz regularnie sprawdzać stan poszkodowanego.

Pozycja boczna bezpieczna oraz RKO

Przypominamy, że w pozycji bocznej bezpiecznej nie możemy ułożyć osoby z bólami klatki piersiowej oraz urazami kręgosłupa i miednicy. Aby ułożyć poszkodowanego w tej pozycji, musimy położyć go na wznak, chwyć jego bliższą rękę i położyć zgiętą w łokciu ku górze pod kątem prostym. Jego drugą rękę zginamy w łokciu, łokieć kładziemy na klatce piersiowej, a dłoń na policzku. Następnie zginamy w kolanie dalszą nogę osoby poszkodowanej (z tej samej strony, co druga ręka), nie odrywając jego stopy od podłoża. W takim ułożeniu chwytamy poszkodowanego jedną ręką za zgiętą nogę i przytrzymując drugą ręką dłoń dociśniętą do policzka, ciągniemy w swoim kierunku tak, by położył się na boku. Głowę poszkodowanego można delikatnie odchylić do tyłu, by mieć pewność, że drogi oddechowe nie są zablokowane.

Jednakże, jeśli udrożnienie dróg oddechowych nadal nie przywróciło oddechu osobie poszkodowanej, należy przystąpić do resustytacji krążeniowo oddechowej. Jest to zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia. Polega na wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej oraz 2 wdechach. W celu wykonania uciśnięć nadgarstek jednej ręki układamy na środku klatki piersiowej poszkodowanego (dolna połowa mostka poszkodowanego), nadgarstek drugiej dłoni układamy na grzbiecie pierwszej, splatamy palce obu dłoni i upewniamy się, że nacisk nie będzie kierowany na żebra poszkodowanego, utrzymujemy ramiona wyprostowane, uciskamy klatkę piersiową na głębokość ok. 5 cm, ale nie więcej niż 6 cm. Uciski wykonujemy z częstotliwością co najmniej 100/min, ale nie większą niż 120/min. Po wykonaniu 30 uciśnięć należy sprawdzić, czy u poszkodowanego pojawił się oddech.  Wykonywanie wdechów polega na wdmuchaniu powietrza w usta poszkodowanego przy jednoczesnym zablokowaniu jego nosa. Do ich wykonania zalecane jest użycie specjalnej maski, a same wdechy nie są obowiązkowe.

Źródło: gov.pl