O tym się mówi Polska i świat Wiadomości

Koniec podwyżek stóp procentowych w 2023 r.?

Według ekonomistów z PKO Banku Polskiego Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Eksperci oceniają, że w połowie następnego roku może nawet dojść do ich obniżenia.

Do obniżenia stóp procentowych może dojść w przypadku, gdy pozwolą na to warunki rynkowe. Według ekonomistów z PKO przerwa w cyklu podwyżek stóp przerodzi się w jego koniec, a w II poł. 2023 można oczekiwać pierwszych obniżek stóp procentowych, o ile pozwolą na nie warunki rynkowe. Jednakże Rada Polityki Pieniężnej, jak na razie, obniżek nie zapowiada. W ostatnim czasie zarówno konsensus prognoz analityków, jak i oczekiwania rynkowe przesunęły się w kierunku takiego scenariusza. Na szczególną uwagę zasługują obserwowane ostatnio spadki stawek WIBOR3M – od listopadowego szczytu na poziomie 7,61% WIBOR3M obniżył się o 56 pb, a spread do stopy referencyjnej na poziomie 30 pb jest najmniejszy od roku. Potwierdza to wygaśnięcie oczekiwań na podwyżki stóp oraz stanowi złagodzenie efektywnych warunków monetarnych.

Według banku, jeśli w II poł. przyszłego roku Rada obniży stopy procentowe, to ruchu dokona w skali 50 pb i stopa referencyjna wyniesie 6,25%. Główne czynniki niepewności dla prognozy stóp procentowych to kształtowanie się ścieżki inflacji, zmienność kursu złotego, ryzyko polityczne i geopolityczne, decyzje Fed i EBC. Po 11 dotychczasowych podwyżkach główna stopa referencyjna wynosi 6,75%.

Źródło informacji: 300gospodarka.pl