Polska i świat

Na całym obszarze Polski obowiązuje 2. stopień alarmowy!

Sytuacja ma związek z dynamicznym rozwojem wydarzeń w regionie i na Ukrainie. Chodzi głównie o sprawy geopolityczne.

Od 6 października do 30 listopada 2022 obowiązuje zarządzenie, które wprowadza 2. stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami naszego kraju. Zarządzenie podpisał premier Mateusz Morawiecki.

Sytuacja ma związek z dynamicznym rozwojem wydarzeń w regionie i na Ukrainie. Chodzi głównie o sprawy geopolityczne. Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Najważniejsze zadania dla administracji to: 

– obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową

– kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych

– zapewnienie personelu na wypadek zdarzeń terrorystycznych

– zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym

– zamknięcie i zabezpieczenie nieużywanych regularnie budynków i pomieszczeń

– przegląd zapasów i możliwości ich wykorzystania w przypadku zdarzenia terrorystycznego.

Obywatele zobowiązani są do zachowania szczególnej czujności. Powinni także informować odpowiednie służby, gdy zaobserwują podejrzane zachowania. 

Źródło informacji: businessinsider.com.pl

Foto: Mateusz Morawiecki/Facebook