Kultura i rozrywka O tym się mówi Radom i okolice

Najpiękniejsze kolędy prawosławne w Resursie

Są częścią świętowania Bożego Narodzenia, które wyznawcy prawosławia rozpoczęli wieczerzą wigilijną 6 stycznia.                  Przywędrowały doń z Zachodu i dość szybko się w nim zadomowiły. Kolędy, te znane z tradycji Kościoła Wschodniego, zabrzmią, podobnie jak przed rokiem, w Resursie Obywatelskiej. Koncert odbędzie się już 27 stycznia o godz. 19.

Kolędy wykonają dwa zespoły: Młodzieżowy Chór Prawosławnej Katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie pod przewodnictwem ks. protodiakona Rafała Dmitruka oraz Chór Prawosławnej Katedry św. Aleksandra Newskiego w Łodzi pod kierunkiem Elżbiety Weremijewicz.

Warszawski chór działa od lat 80. XX wieku. Tworzą go młodzież szkół średnich, studenci oraz osoby pracujące. Występuje podczas niedzielnych liturgii, spotkań ekumenicznych oraz uroczystości organizowanych przez Cerkiew. Uczestniczył w wielu przeglądach i konkursach, m.in. w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu oraz Festiwalu Pieśni Paraliturgicznej w Siemiatyczach.

Chór z Łodzi istnieje blisko 140 lat. Wykonuje nie tylko muzykę sakralną, ale i wschodnie pieśni ludowe. Brał udział m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej i Łódzkim Festiwalu Czterech Kultur. Podczas internetowego Festiwalu „Razem w XXI wieku” (Sofia) otrzymał dyplom laureata pierwszego stopnia, a przegląd online „World Peace Choral Festival” zakończył ze srebrnym wyróżnieniem.

Na koncert zaprasza Centrum Kultury Prawosławnej przy Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Radomiu z błogosławieństwem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Prawosławnego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego.