Historia Na czasie O tym się mówi Radom i okolice

„Nasz czas”. Publikacja kroniki strajku w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu

W 42 rocznicę zakończenia strajku akademickiego w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu i wprowadzenia stanu wojennego światło dzienne ujrzy publikacja dokumentów strajkowych pt.: „Nasz czas. Kronika strajku pracowników i studentów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu”.

Publikacja ma na celu przywrócenie pamięci o tym najdłuższym w PRL proteście i jego bohaterach. Jak podkreślają autorzy, z niezrozumiałych powodów pomijane jest znaczenie tego kolejnego, po Czerwcu 1976, radomskiego protestu społecznego, będącego zaczynem demokratyzacji środowiska akademickiego w skali całego kraju.

Strajk poza realizacją ideałów „Solidarności” miał za cel wzmocnienie prawa do samorządności, poszerzenie swobód oraz odnowę moralną środowiska akademickiego, będącego naturalną bazą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W efekcie protestu, w ramach wspierających działań „Solidarności” akademickiej oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, stanęło ponad 80 ośrodków akademickich w całym kraju, a w akcji okupacyjnej wzięło udział ponad 100 tys. strajkujących pracowników i studentów.

„Nasz czas. Kronika strajku pracowników i studentów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu” jest pierwszą źródłową pozycją zawierającą ujawnione po 40 latach wszystkie depesze ze strajkowego teleksu (podłączonego do ówczesnej sieci kolejowej w Laboratorium Telekomunikacji) oraz wybór, z 200 odkrytych także po 40 latach, wysokiej jakości zdjęć ze strajku autorstwa Jerzego Kośnika – wybitnego dokumentalisty i fotoreportera wykonanych na zlecenie Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Przygotowane do publikacji dokumenty opatrzone są wstępem historyka prof. Jacka Czaputowicza. Oryginalne tasiemki zakonspirowane po strajku i zdeszyfrowane przez Michała i Wojciecha Jakubiaków zostały, w 40 rocznicę protestu, w grudniu 2021 roku przekazane Dyrektorowi Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Inicjatorem publikacji jest Włodzimierz Dobrowolski, ówczesny rzecznik prasowy strajku, członek NZS.

W Radomiu publikacja zaprezentowana zostanie 19 grudnia o godz. 12:00 w auli A5 Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Radomskiego, ul. Malczewskiego 29.