Historia O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Nowy patron szkoły w Pakosławiu?

Nowy patron szkoły w Pakosławiu? O takich planach poinformował Przemysław Burek, burmistrz Iłży.

W dniu 5 czerwca 2023 roku obecny burmistrz Iłży, Przemysław Burek zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakosławiu w związku z prośbą o nadanie tejże szkole imię Zygmunta Kiepasa ps. „Krzyk”.

– Po uzyskaniu pozytywnej zgody Rady Pedagogicznej Szkoły skieruję wniosek do Rady Miejskiej w Iłży o podjęcie stosownej uchwały – poinformował Przemysław Burek.

Zygmunt Kiepas, znany również jako „Krzyk” i „Róg”, (1917-1989) był bojownikiem konspiracyjnym z Iłży. Urodził się 2 kwietnia 1917 roku jako syn Stanisława i Marianny z Gilewskich. Po ukończeniu szkoły podstawowej i seminarium nauczycielskiego w Radomiu, wstąpił do ZHP. W czasie II wojny światowej brał udział w obronie Warszawy i został wzięty do niewoli, jednak zdołał uciec.

Po powrocie do Iłży aktywnie zaangażował się w działalność konspiracyjną. Przyjął pseudonim „Róg” i objął dowództwo placówki w Iłży. Po wsypie Gestapo, zmienił pseudonim na „Krzyk” i został dowódcą kompanii Armii Krajowej. W 1943 roku został schwytany przez Niemców, ale udało mu się uciec podczas rozbicia więzienia w Starachowicach.

Nowy patron szkoły w Pakosławiu? O takich planach poinformował Przemysław Burek, burmistrz Iłży.

Dołączył do oddziału partyzanckiego Antoniego Hedego „Szarego” i brał udział w licznych akcjach. Po reorganizacji struktur partyzanckich, został zastępcą dowódcy 3. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny, Zygmunt Kiepas, używając nazwiska Wróbel, osiedlił się w Gdańsku i pracował jako nauczyciel.

W 1953 roku został aresztowany przez UB za działalność w AK, ale po odzyskaniu wolności powrócił do pracy w szkole. Zmarł 29 stycznia 1989 roku w Gdańsku, a jego pogrzeb odbył się na miejscowym cmentarzu.

Za swoje działania w czasie wojny Zygmunt Kiepas został odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939 r.” oraz Honorową Odznaką Żołnierza AK „Korpusu Jodła”.

Źródło: ompio.pl / Przemysław Burek / fot. ilzahistoria.pl