Radom i okolice Społeczeństwo

Oświadczenie Stowarzyszenia Instytut Kościuszki ws. publikacji twojradom.pl

Poniżej prezentujemy oświadczenie Stowarzyszenia Instytut Kościuszki ws. artykułu pt. „Podejrzana inwestycja pod Iłżą. Mieszkańcy obawiają się mafii śmieciowej”.

W artykule gazeta.pl pt. „Krakowska pajęczyna za pieniądze od Ziobry” z 6 lutego br. autor powołując się na tekst twojradom.pl opisał sprawę podejrzanej inwestycji spółki z Krakowa pod Iłżą. Jak się okazało, po naszej publikacji inwestor zmienił nazwę firmy z Instytut Kościuszki sp. z o.o. na ZO Walentyów. Zmieniła się również jej główna specjalizacja. W KRS wykreślono działalność prawniczą, stosunki międzyludzkie i komunikację, a wpisano „zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne”, odzysk surowców z materiałów segregowanych czy demontaż wyrobów zużytych. W związku ze sprawą oświadczenie do redakcji twojradom.pl nadesłało Stowarzyszenie Instytut Kościuszki.

OŚWIADCZENIE

Stowarzyszenie Instytut Kościuszki nie ma nic wspólnego z inicjatywami biznesowymi Pana Mariusza Badury ani spółek z nim powiązanych. Pan M. Badura nie jest również ani członkiem, ani współpracownikiem stowarzyszenia, które nie ma z nim lub z podmiotami z którymi jest powiązany żadnych relacji gospodarczych.

Stowarzyszenie Instytut Kościuszki sprzedało 2 lipca 2021 r. w kancelarii notarialnej w Krakowie 100 % udziałów w spółce Instytut Kościuszki sp. zoo. spółce CORE PV sp. zoo sp. k., reprezentowanej przez Mariusza Badurę.

Spółka Instytut Kościuszki sp. zoo. była powołana przez Stowarzyszenie, jednak nigdy nie podjęła faktycznie działalności i zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o jej sprzedaży. Z ofertą kupna zwrócił się w imieniu spółki CORE PV Pan M. Badura. Zaakceptował on jako warunek sprzedaży zmianę nazwy spółki i złożył deklarację członkom zarządu stowarzyszenia, że to uczyni niezwłocznie po zakupie spółki.

Mimo, że ustalania poczynione przez strony przed sprzedażą zakładały bezwzględną konieczność niezwłocznej zmiany nazwy spółki, tak by jej tożsama nazwa z nazwą stowarzyszenia nie wprowadzała w błąd stron obrotu gospodarczego, nie narażała na ewentualne ryzyka reputacyjne oraz ewentualne czyny nieuczciwej konkurencji, zmiana nazwy spółki nie została dokonana.

Nie stało się to również mimo licznych próśb w ostatnich 3 latach, przed publikacją artykułu. W następstwie Państwa publikacji, przedstawiciel IK zwrócił się z żądaniem natychmiastowej zmiany nazwy i zagroził pozwaniem spółki CORE PV przez Stowarzyszenie Instytut Kościuszki. W efekcie spółka skutecznie zmieniła nazwę 26.01.2024 r. i aktualnie nazywa się ZO WALENTYNÓW sp. z.o.o.

Zapoznawszy się z treścią artykułu Stowarzyszenie Instytut Kościuszki sprzeciwia się łączeniu w jakikolwiek sposób, z jakimikolwiek podmiotami powiązanymi z Panem M. Badurą.

Ponadto, Stowarzyszenie oświadcza, iż łączenie jego działalności z politykami nie odpowiada faktom. Stowarzyszenie w żaden sposób nie angażowało się w działalność partyjną, polityczną, wyborczą, a wśród członków ani pracowników Stowarzyszenia Instytut Kościuszki nie ma polityków, pracowników ani działaczy żadnych partii politycznych. Żaden z członków Stowarzyszenia Instytut Kościuszki nigdy nie występował publicznie w jakiejkolwiek roli politycznej lub stanowiskiem związanym z działalnością jakiejkolwiek partii politycznej. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową niezwiązaną z polityką. Jeśli ma kontakt z politykami to tylko na zasadzie gości wydarzeń konferencyjnych, które organizuje, zawsze na zasadzie polegającej na równej reprezentacji wszystkich stronnictw politycznych, opozycji i rządu, niezależnie od tego kto aktualnie sprawuje władzę. I tak tytułem przykładu można wskazać, iż gośćmi konferencji Stowarzyszenia Instytut Kościuszki w ostatnich kilku latach byli prominentni przedstawiciele obecnego Rządu RP. m.in. Wicepremier K. Gawkowski, Minister T. Siemoniak, Prezydent R. Trzaskowski, Wiceminister W. T. Bartoszewski, Wiceminister P. Zalewski, jak i przedstawiciele obecnej opozycji M. Błaszczak czy K. Bosak. Partnerem i patronem wydarzeń Stowarzyszenia Instytut Kościuszki w ostatnich latach był Prezydent Krakowa J. Majchrowski oraz Prezydent Katowic M. Krupa. Łączenie więc działalności SIK z polityką, mimo, że opierające się na cytowanych materiałach prasowych nie polega na prawdzie.