Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Pierwsze Branżowe Centrum Umiejętności w Radomiu rozpoczyna działalność

Rozpoczyna działalność pierwsze w Radomiu Branżowe Centrum Umiejętności. Powstało ono w pomieszczeniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kościuszki.

Będzie kształcić specjalistów z zakresu automatyki przemysłowej. Na utworzenie tego BCU miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości prawie 15,7 mln zł.

Głównym celem jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroniczno-mechatronicznej.

W nowocześnie wyposażonych pracowniach, wiedzę i umiejętności z zakresu automatyki przemysłowej będą mogli zdobywać uczniowie, studenci, osoby dorosłe oraz nauczyciele kształcenia zawodowego.

– Jako miasto, które ogromny nacisk kładzie na kształcenie zawodowe, jesteśmy z tego miejsca bardzo dumni. Kilka lat temu z powodzeniem zaczęliśmy realizację kształcenia dualnego stając się w tych działaniach liderem w skali Polski. Dzisiaj natomiast jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, w którym rozpoczyna działalność branżowe centrum umiejętności o specjalności automatyka przemysłowa. To branża, w której bardzo są potrzebni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Idea branżowych centrów umiejętności polega na tym żeby kształcić pracowników na bardzo nowoczesnych urządzeniach, które są wykorzystywane w topowych firmach. Ważny jest też kontakt pomiędzy edukacją, a biznesem. W tym miejscu swoją wiedzę będą przekazywali również praktycy

mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Uczestnicy szkoleń będą zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu programowania paneli operatorskich czy obsługi robotów przemysłowych. Szkolenia będą się kończyły egzaminem i wydaniem branżowych certyfikatów umiejętności.

– W tym miejscu jak w soczewce widać jak bardzo zmienia się nasze miasto. Często pokazujemy dobre zmiany związane np. z inwestycjami drogowymi czy kubaturowymi, natomiast dziś jesteśmy w miejscu szczególnym bo pokazujemy jak nasze miasto przez te kilka ostatnich lat zmieniło się jeśli chodzi o szkolnictwo. Kilka lat temu powiedziałem że szkolnictwo zawodowe jest jednym z głównych kierunków naszego działania, by stwarzać młodym radomianom jak najlepsze warunki do wejścia na ten trudny rynek pracy. Kiedy w 2016 roku podpisywaliśmy pierwsze umowy na kształcenie dualne wszyscy byliśmy ciekawi jak to będzie wyglądało w przyszłości. Dziś po kilku latach, możemy powiedzieć, że to był strzał w środek tarczy. A dziś do kształcenia dualnego dokładamy kolejny komponent jakim są branżowe centra umiejętności. Mam nadzieję, że to miejsce będzie inspirowało do poszerzania kwalifikacji, a w efekcie radomianie będą mogli liczyć na dobre ale przede wszystkim bardzo dobrze płatne miejsca pracy

mówi prezydent Radosław Witkowski.

Wkrótce rozpocznie działalność drugie Branżowe Centrum Umiejętności. Będzie ono funkcjonowało w Zespole Szkół Budowlanych i będzie kształciło specjalistów z zakresu prac wykończeniowych. Jednocześnie miasto przygotowuje wniosek o dofinansowanie utworzenia trzeciego BCU, kształcącego specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Źródło: UM Radom