Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Przetarg na realizację S12 został rozstrzygnięty

Przetarg na realizację S12 został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex.

Najkorzystniejszą ofertę na realizację 14,4-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej od granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy złożyła firma Budimex. Wartość oferty to około 452 mln zł.

Przy braku odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy.

Przypomnijmy, że postępowanie przetargowe zostało ogłoszone na początku września 2023 roku. Otwarcie ofert miało miejsce na początku grudnia 2023 r. Wpłynęło osiem ofert. 

Najniższa, złożona przez Budimex ma wartość 452,09 mln. zł. Najwyższą, na kwotę 663,23 złożyła firma POLAQUA. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 614,56 mln zł. 

Przypomnijmy, że droga ekspresowa S12 stanie się w przyszłości najkrótszym szlakiem z centrum kraju, przez Sulejów, Opoczno, Radom do Lublina i Chełma. Ułatwi podróż pomiędzy zachodnią i wschodnią granicą państwa, a tym samym krajami Unii Europejskiej i Ukrainy. Początek drogi będzie się znajdował u zbiegu z autostradą A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, a koniec na przejściu granicznym w Dorohusku. Można już korzystać z blisko 94 km S12 w woj. lubelskim, od Puław do Piask, a w realizacji jest 70 z 75 km dalszego odcinka do granicy z Ukrainą. 

Źródło: GDDKiA